Hulde aan Arjen Lubach

Er blijkt een enorm behoefte te bestaan om ongenuanceerde informatie te delen via social media. Zonder de moeite te nemen zich te (laten) informeren worden met de volumeknop op maximum meningen en persoonlijke waarheden rond getoeterd. We mogen in dit land oprecht dankbaar zijn dat we Arjen Lubach hebben. Met zijn redactie doet hij de moeite om zaken te onderzoeken en een onderwerp van meerdere kanten te belichten. Of je het nu met hem eens bent is niet het meest relevant. Feit is dat een onderwerp vanuit meerdere kanten belicht wordt en je beeld minimaal verrijkt wordt met inzichten.  

Wat vind jij? Wordt er voldoende moeite gedaan om zaken te doorgronden voor we ons een mening vormen? Of nemen we te veel stelling op basis van aannames?  

Laat s.v.p. wat weten. Ik ben oprecht benieuwd naar jou en jouw verhaal.

Auteur: Walter Pelgrims, 06 – 83 55 44 22 | walter@2cmore.com

In deze blogreeks verscheen eerder:

Een festival van mogelijkheden en toch slecht slapen!

In de afgelopen weken zijn er steeds meer zaken onder de aandacht gebracht die we juist in deze crisisperiode kunnen realiseren of waarvoor we nu het goede startmoment hebben. Er is een festival aan mogelijkheden.

Dat geeft een goed uitdagend gevoel. Toch kunnen we niet op alle vlakken positief zijn. Want de mens kiest er regelmatig voor op vreemde wijze met zijn potentieel om te gaan.

De mens die enerzijds zoveel hulp aan anderen aanbiedt dat er een enorme mismatch is tussen vraag en aanbod. Het aanbod aan hulp is vele malen groter dan de vraag. Ten minste in ons land, want het surplus aan hulpaanbod krijgen we maar in beperkte mate geëxporteerd. 

Leren wij als mens nu werkelijk van wat er nu in de wereld gebeurt en ontwikkelen we ons werkelijk of wordt alles weer zoals het was?

Laat s.v.p. wat weten. Ik ben oprecht benieuwd naar jou en jouw verhaal.

Auteur: Walter Pelgrims, 06 – 83 55 44 22 | walter@2cmore.com.

In deze blogreeks verscheen eerder:

Kunnen we de Covid-19 crisis “opeens” verzilveren?

Vroeg 6 maanden geleden aan een bedrijf of medewerkers van hun Klant Contact Centra nu echt in de file moesten staan om op een gezamenlijke locatie te werken en iedereen zei “ja, dat kan niet anders”. De praktijk van vandaag bewijst iets anders. Zaken die voor onmogelijk werden gehouden kunnen plotseling wel.

Welke voorbeelden zie jij van wat “opeens” kan? Welke dingen zie jij nog niet veranderen waarvan je denkt dat dit (juist nu) wel kan?   

Laat s.v.p. wat weten. Ik ben oprecht benieuwd naar jou en jouw verhaal.

Auteur: Walter Pelgrims, 06 – 83 55 44 22 | walter@2cmore.com.

In deze blogreeks verscheen eerder: https://www.2cmore.com/2020/04/22/wordt-dit-echt-een-bijzonder-moment/

Wordt dit echt een bijzonder moment?

Alom horen we de opmerking dat we in een bijzonder moment leven. Dat “de prijs” die we met elkaar betalen verzilverd kan worden. Het is overigens goed ons te realiseren dat sommigen van ons veel meer betalen dan anderen.

Wat is dat verzilveren dan? Hoe pak jij dat aan?

Laat s.v.p. wat weten. Ik ben oprecht benieuwd naar jou en jouw verhaal.

Auteur: Walter Pelgrims, 06 – 83 55 44 22 | walter@2cmore.com |

In deze blogreeks verscheen eerder:

Kan SIRE wat anders gaan doen?

Kan SIRE wat anders gaan doen?

Met het hernieuwd gevonden besef van hoe gelukkig we kunnen zijn met onze vrijheid mag je toch hopen dat veel van de filmpjes van SIRE binnenkort niet meer vertoond worden. Gewoon omdat het niet meer nodig is.

Dat we niet teruggaan naar ‘Doe eens lief’, maar met elkaar blijven in een tijdperk van “Daslief”. Na een periode van individuele en gezamenlijke bezinning moet een appel aan fatsoen en omgangsvormen overbodig zijn. Is dat niet zo? Dan zijn we duidelijk niet geslaagd voor dit “examen”.

Deel je dit helemaal, deels of heb jij een andere mening?

Laat s.v.p. wat weten. Ik ben oprecht benieuwd naar jou en jouw verhaal.

Auteur: Walter Pelgrims, 06 – 83 55 44 22 | walter@2cmore.com

In deze blogreeks verscheen eerder:

https://www.2cmore.com/2020/04/20/vrij-zijn-om-te-gaan-en-staan-waar-je-wilt-is-niet-vanzelfsprekend/