Natuurlijk leiderschap

Bestaande systemen – zoals landbouw, bouw, gezondheid – wankelen op hun grondvesten. En de manier waarop we onszelf, onze samenleving en ons werk organiseren lijkt hiervoor onvoldoende oplossingen te bieden. In onze niet aflatende drang om te groeien in economie en welvaart zijn we iets wezenlijks kwijtgeraakt: ons zelf.

Welvaartsziektes

Welvaart en welzijn gaan niet vanzelfsprekend hand in hand. Nog nooit eerder werd dit zo pijnlijk zichtbaar en voelbaar. Het één lijkt “als vanzelf” roofbouw te plegen op het ander. Ik wil het niet eens over Corona hebben, laten we los daarvan eens kijken naar de stress en spanning die het je oplevert, de burn-outs die links en rechts om je heen opduiken. Ik vermoed dat je inmiddels wel iemand kent die hierdoor getroffen is.

We zitten teveel in ons hoofd

De afgelopen decennia is meer aandacht gekomen voor managementcursussen. Je bent gevoed met een overvloed aan management en leiderschap modellen. Er zijn systemen en processen gebouwd en je hebt leren sturen op KPI’s. Dat alles is gericht op het behalen van rendement op korte termijn.

Bijkomend gevolg is echter dat je de mensfactor wat uit het oog bent verloren. Je bent vooral gaan leiden met je hoofd en veel minder met je hart. Dat is namelijk “soft” en niet meetbaar. Het resultaat is dat er op veel plaatsen (onzichtbare) weerstanden ontstaan en er een groot aantal medewerkers én leiders niet goed in hun vel zitten. Grote kans dat jij er daar één van bent.

The way out

Natuurlijk leiderschap betekent veel. Natuurlijk betekent in eerste instantie: “zoals in de natuur”. Je staat niet boven de natuur – wat we wel lijken te denken in deze “maakbare wereld” – je bent er onderdeel van. Dus wordt het tijd om te herontdekken hoe je op een natuurlijke manier leidinggeeft.

Daarnaast betekent natuurlijk: logisch… natuurlijk doe je het zo. Dus niet vanuit allerlei modellen die ergens bedacht zijn om rendement te halen. Maar: hoe zou je het doen als je je intuïtie volgt. Want van daaruit weet je zo veel meer dan vanuit je hoofd.

Verbinden met jezelf

Daarvoor is het wel nodig om te verbinden. Verbinden met de ander, maar éérst verbinden met jezelf. Weer voelen wat je voelt (en voelen dat je lééft). Durf stil te staan en contact maken met die stilte, je lijf en je intuïtie.

Wil je terug naar de natuur?

Ik ben bezig met programma’s voor het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap. En “natuurlijk” doe ik dat niet primair met mijn hoofd. Ik doe vooral en neem daarvoor jaren kennis, ervaring, mijn intuïtie en mijn netwerk mee. Bovendien beschik ik over een eigen terrein waar we alle mogelijkheden hebben die hiervoor nodig zijn. Daar heb ik een rotsvast vertrouwen in.

Met de workshops en leergang natuurlijk leiderschap leer je om weer in contact te komen met de natuurlijke leider in jou. Je maakt weer verbinding met je intuïtie en bouwt vertrouwen op om van daaruit de leider te zijn die mét zichzelf en de teamleden succes bouwt.

← Alle blogs