Meer resultaat met minder sturing, 3 gouden tips

Daar droom je toch van als leider? Geen gedoe, weg met de weerstanden, mensen die initiatief en eigenaarschap tonen. Hoe heerlijk zou dat zijn! Dan kan jij je bezig houden met belangrijkere zaken dan politieagentje spelen. Ach, keep on dreaming. Of…..?

Het is mogelijk

Alles begint met een droom. En met het geloof dat je die droom kan realiseren. Als er toch zelfsturende teams bestaan, dan is dat toch mogelijk? Ook voor jou en jouw team! Maar ja, hoe kom je daar dan. Vandaag de dag is je team – vriendelijk gezegd – nog niet echt zelfsturend… Maar jij bent toch een leider? En leiders maken dingen mogelijk waar ze in geloven. En leiders weten wanneer ze daarvoor hulpbronnen moeten inschakelen. Geloof mij, ook jouw team is het mogelijk:

  • meer resultaat bereiken met minder sturing;
  • teamleden zijn intrinsiek gemotiveerd voor de teamdoelen;
  • meer tevreden medewerkers;
  • een team zonder remmende weerstanden;
  • meer betrokkenheid bij de teamleden;
  • eigenaarschap bij de teamleden.

En ook jij kan dat bewerkstellingen

Bij het aansturen van een team heb je zowel korte termijn als lange termijn doelstellingen. De korte termijn gaat over operationeel leidinggeven, de lange termijn over teamontwikkeling. Wanneer je laat leiden door de waan van de dag (en ik weet dat deze valkuil echt enorm groot is), blijven de lange termijn doelen ondersneeuwen. Je pleegt dan roofbouw op de teamcultuur, met als gevolg dat je steeds strakker moet sturen; net wat je niet wilt.

Dat stramien is te doorbreken! Echter wordt het een enorm zware opgave als je daar als leider alleen voor staat. Vanuit systeemdenken weet ik dat een systeem weerstand biedt tegen verandering. Steeds meer zal je dan bevestigd worden in het waarnemen van de weerstanden in je team. Je moet dus (“het systeem”) je team deelgenoot maken van die verandering en hem samen inzetten.

Hoe dan? Drie gouden tips

Teamontwikkeling doe je dus samen met je team. Daar zitten 3 cruciale stappen in:

  • ga individuele gesprekken aan over de huidige situatie; stel vragen en luister oprecht. Wordt het er samen over eens dat het nu niet zo is als je wilt;
  • bespreek dit plenair en bespreek met zijn allen hoe jullie het wel zouden willen zien; leg ook vast wat de bijdrage van eenieder wordt;
  • laat eenieder uitspreken dat hij/zij zich zal inzetten om dit te bereiken én dat ieder daarin bereid is te werken aan zijn/haar eigen aandeel daarin.

Vervolgens is het van groot belang om van tevoren een planning te maken voor het ontwikkeltraject, zodat het niet bij een eenmalige actie blijft. Die zou namelijk gedoemd zijn te mislukken.

Hopelijk kan je al goed stappen zetten met bovenstaande tips. Mogelijk lijken ze een open deur, maar ik zie in de praktijk dat deze aanpak zelden goed gebeurt. Graag help ik je verder door mijn kennis over teamontwikkeling en het doorbreken van negatieve stramienen.

← Alle blogs