Hoe houd je collega’s die thuiswerken écht verbonden?

Hoe houd je collega’s die thuiswerken echt met elkaar en de organisatie verbonden? Hoe maak je op afstand de klantbeloften waar nu werken en contact houden er anders uitzien? Wie ondersteunt leidinggevenden hierbij? Zet HR in als verbindende schakel!

Veel organisaties hebben de laatste jaren met hun personeelsbeleid een beweging gemaakt van een kostengedreven benadering naar een benadering waarin de medewerker centraal staat. Het is de kunst en in mijn opinie ook noodzakelijk om die beweging te blijven volgen en onder de huidige financiële druk niet terug te vallen op enkel kostengedreven beslissingen. Want het hoofd bieden aan deze moeilijke omstandigheden lukt als organisatie niet zonder (gezonde) betrokken medewerkers! In dat kader vind ik dat PriceWaterhouse een interessant artikel gepubliceerd heeft met de titel “Werkgeverschap in tijden van crisis: ‘people first’ belangrijker dan ooit”; https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/artikel/2020/03/werkgeverschap-in-tijden-van-crisis-people-first-belangrijker-dan-ooit-10133721

De impact van het coronavirus tast wezenlijk het bestaansrecht van organisaties en van hun medewerkers aan (of voelt op zijn minst zo). Onzekerheid en angstgevoelens vergroten de behoefte aan sociale verbondenheid. Medewerkers betrokken houden met de organisatie is dus belangrijker dan ooit. Deze betrokkenheid betekent voor organisaties dat zij kunnen rekenen op medewerkers die juist nu die stap extra willen zetten en zich flexibel opstellen. Hiervoor is een gerichte wijze van (medewerker)communicatie cruciaal. Om medewerkers in de juiste mindset te houden en de (aangepaste) doelstellingen samen waar te blijven maken. De meeste communicatie in organisaties vindt, door het vele thuiswerken, op dit moment plaats tussen de medewerker, het team en de leidinggevende. Maar worden leidinggevenden hierbij door hun organisatie (directie/MT) voldoende ondersteund?

Het is logisch om voor deze ondersteuning ook HR in te zetten als verbindende schakel. HR is bij uitstek de partij om medewerkers te informeren en betrokken te houden. In samenwerking met het MT, kan HR de medewerker centraal stellen terwijl het MT de kostendruk in het oog houdt. Daarmee faciliteer je leidinggevenden, om in dialoog met medewerkers, de betrokkenheid te bewaken en belangrijke feedback terug te koppelen. Hun input voorkomt dat er een gap ontstaat tussen wat directie/MT nu nodig heeft en wat de medewerker (op afstand) nu goed acht.

Hoe houd je als leidinggevende medewerkers ‘op afstand’ betrokken?

Zeker niet door op controle te sturen, maar juist door nu vertrouwen te geven. Dit bouw je op met oprechte aandacht en begrip voor met name de privésituatie en voor hun zoektocht naar nieuwe routines. Als leidinggevende kun je daarvoor proactief sociaal contact initiëren en duidelijk maken wat in deze nieuwe situatie wordt verwacht. De onzekerheid maakt dat medewerkers op zoek zijn naar duidelijkheid richting de toekomst. Die meten zij af aan zaken als nagekomen afspraken en openheid van zaken. Schenk medewerkers juist nu je vertrouwen, bouw aan (dagelijkse) structuur en leer hen om uit zichzelf leiding te vragen wanneer ze vastlopen. Faciliteer hun behoefte, ook door actief kennis te delen binnen het team. Vertel welke informatie jij als leidinggevende van hen nodig hebt om doelstellingen te bewaken, zodat medewerkers zelf hun verantwoording kunnen nemen over hun bijdrage daaraan. Het Financieel Dagblad publiceerde vorige week een opiniestuk van sociaal- en organisatie psycholoog Naomi Ellemers, waarin zij stelt dat wanneer leiders juist nu vertrouwen geven, zij daarvoor ook op de lange termijn beloond zullen worden! https://fd.nl/opinie/1339172/goede-leiders-geven-vertrouwen-aan-de-thuiswerkers-en-worden-daarvoor-beloond

Het is nu belangrijker dan ooit dat leidinggevenden en medewerkers zich ondersteund voelen. Dat kan HR zeker mee faciliteren. De toegevoegde waarde van HR uit zich ook in hoe waardevol zij leidinggevenden ondersteunt bij (individuele) coachings- en teambuildingsvraagstukken tijdens social distancing.

Wil je meer weten hoe ik over dit alignment onderwerp denk?

← Alle blogs