Werkgevers maatwerk loont!

Twaalf partners van 2C&More werken samen in een uniek outplacementprogramma. Uniek door de onderliggende Ubuntu filosofie: ‘ik ben omdat wij zijn’. Door de verschillende achtergronden versterken wij elkaar in onze individuele bijdrage aan dit outplacementprogramma. Een programma bedoeld voor zowel individu, groep als een gehele organisatie. Deze bijzondere vorm van samenwerken, leidt tot differentiatie in maatwerk. En maatwerk in outplacement loont!

Onlangs verscheen een podcast van Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad: https://www.linkedin.com/posts/michelle-van-elk-5b6a5710_marjolein-ten-hoonte-over-de-plannen-van-activity-6711962594409758720-tCOF. Zij maakt duidelijk dat outplacement niet alleen meer ‘van werk naar werk’ beoogt, maar voor sectoren die door Corona zwaar getroffen zijn, het ook ‘van de ene sector naar een andere sector’ overstappen betekent. Outplacementdienstverlening moet daarmee steeds breder ingezet gaan worden: hulptroepen die begeleiden bij het vertrek uit de ene sector naar de aankomst en opvang in een andere sector. Er komt meer nadruk op het onderdeel arbeidsbemiddeling en het netwerken daarvoor.

De wil en de bereidheid van de medewerker om te veranderen van baan en de moed om zelfs naar een hele nieuwe sector over te stappen, blijft een lastig aspect. Vaak ontstaat daar weerstand. Om van werk naar (heel) ander werk te komen, doorloopt een medewerker verschillende stappen en fases. De snelheid en het resultaat waarmee dit proces verloopt, zal per persoon verschillen. Dat vergt een goede afstemming van het outplacementaanbod op de behoefte en bekwaamheden van de vertrekkende medewerker. Zelf geloof ik in het principe dat iedereen zijn eigen antwoord al in zich heeft. Pas wanneer je hen oprechte aandacht en ruimte geeft, zullen medewerkers zich veilig voelen en in actie komen. Zo ontstaat (zelf)vertrouwen, wat de perfecte basis is voor deze onzekere reis van werk naar werk. De reis start meestal met het (slechtnieuws)gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Wanneer dit een ‘goed gesprek’ is, leidt dat tot wederzijds begrip en dat is cruciaal voor het verloop van het hele traject. Denk ook aan de winst die dit kan opleveren in de totale kosten voor outplacement. Dat bewijst dat een outplacementprogramma op maat loont!

Op deze onbekende (en soms gedwongen) reis kan een medewerker zeker hulp van zijn werkgever gebruiken. Werkgevers die ‘goed werkgeverschap’ of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nastreven, verzorgen proactief begeleiding voor hun medewerkers. Die start met de respectvolle inzet van de leidinggevende, zo nodig aangevuld met (extern) outplacementspecialisme. Bij deze belangrijke taak verdienen leidinggevenden goede ondersteuning. Als ervaren HRM professional bied ik leidinggevenden, HR-afdelingen en organisaties advies en daadkracht om respectvol afscheid nemen te verankeren in hun HR-beleid. Want medewerkers die met een goed gevoel afscheid nemen, blijven ambassadeur en dat sterkt de reputatie van een organisatie. Dat belang beschrijven ook Sascha Becker en Wenda Bolink van PROOF in hun artikel over offboarding: https://www.hrpraktijk.nl/topics/hr-afdeling/achtergrond/offboarding-goed-afscheid-nemen-belangrijk-6-vragen-en-6-tips

Meer weten over het unieke outplacementprogramma van 2C&More of mijn bijdrage daarin?

← Alle blogs