Gedecentraliseerde autonome organisaties

Gedecentraliseerde autonome organisaties veranderen de arbeidsmarkt voor goed. Heb je al gehoord over Decentralized autonomous organization (DAO’s)? Of werk je hier al in? DAO’s zijn een logisch gevolg van de huidige ontwikkelingen in de markt. Wat maakt DAO’s zo interessant? Natuurlijk het fenomeen op zich. We zien veel centraal geleide organisaties deze beweging maken om zo aan de behoefte van de klant anno nu te kunnen voldoen. Verder is zeer interessant om te zien hoe DAO’s werken en hoe ze de arbeidsmarkt voorgoed veranderen. Waar DAO’s in eerste instantie met het vaste personeel bemenst werden, lijkt nu de tijd aangebroken dat talentvolle mensen op projectbasis aangetrokken worden. Dat is veel logischer vanuit de behoeften van de klant en de werkgever. En het is wat steeds meer talentvolle mensen zelf ook willen.

Is de manager verleden tijd?

In een wereld waarin gedecentraliseerde autonome organisaties meer gewoonte dan uitzondering worden, lijkt er geen plek meer voor managers. Anno 2020 blijkt de uitwerking van de managementrol eerder een frustrerende en afremmende werking te hebben dan een rol die bijdraagt aan het resultaat.

Liggen er nog ergens kansen voor de huidige managers? 

In de nieuwe werkelijkheid is er behoefte aan een dienstverlener pur sang in een rol die we het best kunnen duiden als mentor. Maar dan niet in de betekenis van ouder, wijzer en ervaren persoon maar iemand die zijn talenten puur inzet om teamleden en het team optimaal te laten ontwikkelen en renderen. Een persoon die niet beoordeelt en veroordeelt, maar iemand die van een coachende rol een team(lid) naar een aansprekend resultaat helpt. De mentor staat logischerwijs op het podium niet voorop als de prijzen uitgereikt worden. De mentor staat ergens rechts achteraan en geniet van het succes van anderen. De toekomstig mentor herkent zich als iemand die meer geniet van een cadeau geven, dan een cadeau krijgen.

Bij het einde van een tijdperk hoort ook tegenwerping. 

Een veel gehoorde reactie van managers is: Voor mij geldt dit niet, want ik ben een faciliterend leidinggevende.Of ik ben een dienend leider, voor mij wijzigt er niets. Tja, dat zou betekenen dat in een wereld waar alles wijzigt, alleen de rol van de manager onveranderd blijft. Natuurlijk is de snelheid van de ontwikkeling per bedrijf anders. Dat laat onverlet dat de beweging ingezet is en het velen zal beïnvloeden. 

Mogelijk is het veel interessanter voor je om te beoordelen of een transitie naar een mentorrol binnen jouw bereik ligt. De status die bij jouw managementrol hoorde en het gedrag dat in die rol van jou verwacht werd loslaten, zijn een mooie eerste stap voor velen. Wil je daarover eens sparren? Of ben je bestuurder en wil jij jouw managers helpen in deze transitiefase? Bel of mail met Walter Pelgrims,walter@2cmore.com I 06 – 83 55 44 22

Jamming is Solving!

Mijn collega Walter schreef onlangs een blog over ‘the Gig economy’. Hij schreef;  ‘Jazz artiesten noemen een optreden een gig. Zoals muzikanten zich laten inhuren voor een gig, zo laten interim professionals zich door bedrijven inhuren voor een gig, een opdracht. De Gig economie is een duidelijk exponent van het vrije-marktsysteem.’

Het verbaasde Walter dat, net zoals muzikanten zich organiseren tot bandjes, interim professionals hetzelfde doen maar dat zij dat vaak doen met mensen die hetzelfde beroep (lees instrument), opleiding of ervaringen hebben. In zijn visie een veel te homogene groep die, zoals een band met alleen basgitaristen of drummers, niet echt iets hoogstaands ten gehore brengt. Tenslotte gaf hij aan dat de partners binnen 2C&More zeker niet homogeen zijn wanneer het om opleiding of ervaring gaat. 2C&More is in alle opzichten niet gelijksoortig qua mensen, maar juist zeer divers; en diversiteit bevordert juist de creativiteit. Ik ga graag door op Walters’ ingeslagen weg met Jazz als analogie voor het zakendoen!

Jazz en jammen kunnen niet zonder elkaar net zoals creativiteit en ondernemen niet zonder elkaar kunnen. Wanneer jazzmuzikanten samenkomen voor een jamsessie, beginnen zij met een thema, zij gaan ermee spelen en geven het vervolgens geheel willekeurig aan elkaar door. Een “jam” ontstaat meestal uit een informele groep van allerlei soorten muzikanten met verschillende instrumenten, die om beurten soleren, gebruikmakend van standaard muziekvormen: blues, hip hop, funk, rock en verschillende ritmes. Als ze eenmaal echt op gang zijn stijgt plots de muziek op als het ware; het vliegt. Als de muzikanten echt goed zijn, dan vliegen ze gezamenlijk naar nieuwe hoogtes. Het is een explosie van inspiratie in het universum van de kunst. Hoe hoog zij ook vliegen, er ontstaat altijd iets nieuws, iets dat zij en het publiek nog nooit eerder hebben gehoord. Zij inspireren elkaar en steken elkaar aan. Het is uniek, creatief en voor iedereen prachtig en geweldig. Samen beleven zij ineens iets heel bijzonders. Dat is jamming!

Bij 2C&More jammen wij ook! Bij ons heet het alleen Solving. Een persoon, organisatie of bedrijf klopt bij ons aan met een thema (lees vraagstuk of probleem) en vragen ons of wij kunnen helpen. Wij gaan net als een groep creatieve muzikanten met het ingebrachte thema jammen.

Solving vereist, net zoals jamming, vrije uitdrukkingsvermogen en gedisciplineerde zelfbeheersing, eenzaamheid in een overvolle kamer, acceptatie, richting en uitdaging. Het is ook voor ons een uniek creatief proces. Net zoals jazz begint het met een bevlieging, een mogelijkheid, een “onderbuikgevoel”. Als de bevlieging ons blijft interesseren, spelen we er verder mee en gaan we er ook mee vliegen. Ons samenspel maakt analogieën en vergelijkingen, creëert tegenstrijdigheden en variaties. Ontwikkeling vindt plaats en zoals altijd raken wij met het thema emotioneel betrokken. Plots, zonder dat we het ons realiseren, is de bevlieging een duidelijk idee of oplossing geworden; de riff wordt een deuntje (om in muziek termen te blijven). Wij presenteren/spelen “ons deuntje” en wij zien bijna altijd dat het zich verder ontwikkelt tot een onverwachte maar unieke oplossing. 

Wij als solvers en zeker onze relaties vinden dit een mooi proces omdat het tot unieke oplossingen leidt. Antwoorden op vragen en thema’s die vaak niet verwacht worden. Heeft u ook een vraagstuk, een probleem, een thema waar u oplossing voor zoekt? Wij doen graag voor u een solvingsessie! U zult verbaasd zijn. 

Bel een bevriend partner of bel mij en gezamenlijk gaan wij het gewoon doen! Solving.

John Jilderda 0683569392 John@2cmore.com

Wilt u luisteren naar een bijzondere Jazz jam session? Klik dan hier: https://open.spotify.com/track/0yvpdLjEkDQ0FXdYF6xgAC?si=-tuxkZwXQku1alM0AVzQ3A

The Gig economie is er!

Gig is “slang”. Jazz artiesten noemden een optreden een gig. 

Wat is het verband tot de huidige economie? 

Zoals muzikanten zich laten inhuren voor een gig zo laten interim professionals zich nu door bedrijven inhuren voor een gig, een optreden/opdracht. De Gig economie is een duidelijk exponent van het vrije-marktsysteem. Vandaag de dag worden tijdelijke posities meer en meer gebruikelijk en daarom sluiten organisaties veel korte termijncontracten met onafhankelijke interim professionals. Net zoals muzikanten zich gingen organiseren en samen met degene waar ze graag muziek mee wilden maken bandjes vormden, zullen ook interim professionals zich in de toekomst in toenemende mate gaan organiseren. Opvallend genoeg gebeurt dat nu vooral in groepen van mensen die eenzelfde beroep en veelal eenzelfde opleiding en ervaring hebben.

Best vreemd vind je niet? Een band vormt zich ook niet met alleen maar drummers, gitaristen of violisten. Wat een band goed maakt, zijn de verschillende instrumenten en de diversiteit van de mensen die samen iets moois ten gehore brengen. Bij @2C&More hebben wij daarom een grote diversiteit aan professionals die gelijksoortig zijn wanneer het om normen en waarden gaat en bewust ongelijksoortig zijn wanneer het om opleiding en ervaring gaat. Wij kunnen daarom ook altijd het juiste talent koppelen aan een organisatie ongeacht het vraagstuk. Heb jij nu of binnenkort een positie die ingevuld moet worden door een talentvolle interim specialist of heb je behoefte aan een hele band? Neem dan contact met ons op en wij helpen je direct. 

Wij zijn ook erg benieuwd hoe jij de positie van interim specialisten in de komende jaren ziet. 

Laat je reactie achter of neem contact met ons op: info@2cmore.com.

Cambridge analytica was groot nieuws. Hebben we er ook iets van geleerd?

Cambridge analytica was in 2018 wereldnieuws. Het privaat Brits-Amerikaans databedrijf dat datamining, data-analyse en direct marketing bundelde met strategische communicatie voor o.a. verkiezingscampagnes, vroeg in 2018 faillissement aan. Reden was het rumoer rond een groot datalekschandaal. En daarmee was de kous af?

De zaken waarvan de algemene publieke opinie overtuigd was dat die niet konden, behoorden tot het verleden? We beloofden beterschap en zouden het nooit meer doen? Of is hetgeen wat in 2018 aan het licht kwam slechts kinderspel bij wat inmiddels kan en gebeurt? Waar zijn de mensen van Cambridge analytica gebleven en hoe staat het met de technologie die benut werd? Zijn we gevrijwaard van wat in 2018 ontdekt werd en wat we niet meer wilden? Ons fascineert het hoe dit soort zaken ontstaan. Welke invloed Cambridge analytica had op de publieke opinie en welke invloed de publieke opinie uiteindelijk had op Cambridge analytica. Er zijn ongelooflijk veel lessen te leren. En het gebeurt ongelooflijk weinig. En dat fascineert ons mogelijk nog wel meer. Ben jij ook gefascineerd door dit soort zaken? Of door hele andere dingen?