Merk jij de invloed van het ervaringstijdperk?

De grenzen tussen de fysieke en de virtuele wereld vervagen. Dat is niet zonder gevolgen. Virtual reality biedt een praktische manier om kennis over te dragen. Het meeslepende karakter voorziet prima in de behoefte van een groot deel van de beroepsbevolking. Bedenk je daarbij welke kracht er uitgaat van augmented reality dan is het vanzelfsprekend dat deze technologie-gestuurde tools gebruikt worden door nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt.

Hoe ga je daar als bestaand bedrijf mee om? Ga je door op de ingeslagen weg of is het hoog tijd te anticiperen op de mogelijkheden van vandaag? Wat zijn voor- en nadelen en wat zijn de gevolgen voor het bedrijf? Heb jij al beeld of zou jij je een beeld willen vormen met collega-ondernemers? Laat het ons weten.

Mail naar ssc@2cmore.com of bel naar 085 – 401 10 13.

Consultants van 2C&More trekken noodlijdende MKB-ers uit het slop!

Bijzondere tijden vragen bijzondere oplossingen. Daarom komen de consultants van 2C&More in actie zonder daar een vergoeding voor te vragen.

Bij 2C&More geloven we in Ubuntu, dat staat voor “Ik ben, omdat wij zijn”.
Vanuit dit gedachtegoed is er een aanpak ontwikkeld die ondernemers helpt om weer perspectief te zien in (financieel) lastige tijden.

Het MKB is de motor van de economie. Om die draaiende te houden heeft 2C&More besloten om een steentje bij te dragen. Een team van specialisten helpt ondernemers op weg naar een gezond bedrijf, tijdens en na deze crisis.
Onze aanpak bestaat uit het samen brengen van ondernemers met ervaring in het oplossen van problemen. Zij luisteren actief, geven direct feedback, komen met creatieve oplossingen en met nieuwe inzichten die inspireren en helpen. Absoluut geen dikke rapporten, maar bruikbare oplossingen waar direct mee aan de slag kan worden gegaan.

2C&More wil op deze wijze ondernemers een hart onder de riem steken en de Nederlandse economie een boost geven. Samen kun je meer!

2C&More Solving, wat is dat?

2C&More heeft sinds 2014 Solving opgenomen binnen haar dienstenportfolio en in de markt geïntroduceerd.

Wat is Solving in deze vorm eigenlijk? 2C&More Solving een vorm van crowdsourcing. Waarbij de crowd bestaat uit partners van 2C&More of haar zusterbedrijven, medewerkers van de opdrachtgever en speciale genodigden. Het is geen vorm van consultancy. Solving is naar onze mening de overtreffende trap op alle denkbare vlakken.
Crowdsourcing met en door 2C&More zorgt voor focus op zowel alledaagse, zakelijke vraagstukken als op meer complexe en intellectueel en creatief veeleisende vraagstukken. Problemen die aanzienlijke inspanningen vergen en kwaliteit, uniciteit van het Solvingteam eist.

Een Solvingteam bestaat uit een groep geselecteerde mensen die specifiek en doelgericht is samengesteld om aan een project te werken. Het gaat om creatief en intellectueel sparren en kan op alle mogelijke business vraagstukken worden losgelaten.

Solving heeft in het Engels veel synoniemen.
Onderstaande synoniemen zijn naar ons smaak het meest passend:

  • clarify – verduidelijken (van het probleem)
  • untangle – ontrafelen (alle belangen/prioriteiten/drempels)
  • determine – vaststellen (van de vraag)
  • to deal with – omgaan (hoe de oplossingen te implementeren)
  • resolve – oplossen

Het onderdeel van 2C&More solving dat niet door een synoniem gedekt wordt is doordenken. Wij gaan door waar anderen stoppen. Niet alleen het probleem signaleren en met een oplossing komen maar toekomstgericht, duurzaam en innovatief doordenken.

Wij willen altijd met een verrassend goed doordacht en toekomstbestendig antwoord komen op het huidige probleem. En we willen het vraagstuk waar nog niet aan gedacht is aansnijden. Wij willen sowieso altijd opdrachtgevers verrassen, boeien en soms zelf betoveren.

Meer weten? Neem contact op met Desiree de Beer | 085 – 401 10 13 | ssc@2cmore.com.

Wat wordt het nieuwe samenwerken?

Vorige week was het nieuws dat in Nederland de corona maatregelen iets worden verruimd. Voor veel bedrijven betekent dit een opluchting, zeker als je bedrijf op non-actief staat. Maar wat gaat dit betekenen? We gaan immers niet terug naar de situatie van voor corona. Het blijft zoeken naar het ‘nieuwe normaal 2.0’, die heel vluchtig kan zijn en vervangen wordt door een reeks van volgende ‘nieuwe normalen’. We zien dat veel ondernemers ontzettend creatief kunnen zijn in tijden van nood, maar als de ‘nieuwe normalen’ zich in rap tempo gaan opvolgen kan ik me voorstellen dat dit moeilijk te behappen blijft. Wat kun je doen?

Enkele weken geleden schreef mijn collega Gerard Fransen het artikel “De valkuil van voorspellen”. Hij gaf in dit artikel aan dat de toekomst niet te voorspellen valt, maar dat we ons wel degelijk voor kunnen bereiden door het schetsen van scenario’s. Dit geeft je meer zicht op een aantal mogelijke toekomstbeelden en hoe je daarop kunt anticiperen. Je hebt het gevoel weer aan het stuur te zitten.

Er bestaat ook een andere manier om je sterk te maken voor de toekomst. Laten we dat voor het gemak even het ‘nieuwe samenwerken’ noemen. Het is een manier waarbij je anders gaat samenwerken met de bedrijven waar jouw bedrijf mee verbonden is. Dit kan wel eens een heel belangrijk overlevingselement gaan worden.

Jouw bedrijf zit in een netwerk met tal van andere bedrijven. Dit is de verwevenheid waar Gerard Fransen in zijn artikel naar verwijst. Door die verwevenheid is er onderlinge verbinding en dus ook onderlinge afhankelijkheid.  Je kunt wel denken: die afhankelijkheid die is er toch altijd! Dat klopt maar over het algemeen gaat er dan geen dreiging van uit. Hoe je het went of keert, de problematiek binnen de bedrijven waar jij mee verbonden bent, heeft nu meer dan ooit ook zijn weerslag op jouw bedrijf. Je kunt zomaar een domino effect krijgen waarbij het ene bedrijf het andere mee de afgrond in sleurt.

Het is daarom hoog tijd om de banden met de bedrijven waarmee je verweven bent aan te gaan halen en gezamenlijk te kijken hoe je een brug kunt slaan naar het nieuwe tijdperk toe. Omdat je nog steeds niet weet hoe deze eruit gaat zien, weet je dus ook niet zeker hoe de brug gebouwd moet worden. Wat je wel weet is dat je samen in dit project gaat stappen en samen de obstakels die nog komen gaan het hoofd biedt. Je gaat zoeken naar een oplossing die voor alle partijen winst oplevert en je zult daardoor een enorm sterke brug gaan bouwen die heel veel wegen gaat openen. Dat is een ding wat zeker is. Je maakt jezelf als groep flexibel en kunt snel bijsturen wanneer je inmiddels bij het ‘nieuwe normaal 7.0’ aangekomen bent. Dit alles vraagt wel om een nieuwe manier van samenwerken tussen bedrijven, een manier die je als groep sterker maakt.

Is het ‘nieuwe samenwerken’ eigenlijk wel zo nieuw? Eigenlijk niet. Het is een methode die in een ver verleden vaak werd gebruikt vooral wanneer een grote groep ondernemers nadeel ondervond van iets wat niet zomaar individueel opgelost kon worden. Zo werden coöperaties en onderlinge verzekeringsmaatschappijen opgericht. Veelal werd dit gedaan in groepen waarbij bedrijven uit dezelfde sector kwamen. Maar dat hoeft uiteraard niet per sé het geval te zijn. Waar het hier om gaat is kijken waar je afhankelijkheden zitten en dat je gezamenlijk een toekomst probeert op te bouwen. Het proces om te komen tot ‘het nieuwe samenwerken’, is daarbij het belangrijkste.

Ik nodig je uit om dit gesprek aan te gaan en te kijken welke pijlers we voor welke brug neer kunnen zetten.

Auteur: Nuria Simón Artigas | 06 -18 28 59 10 | nuria@2cmore.com | Partner 2C&More

De wereld na Corona. Ben jij er klaar voor?

De crisis overleven maar wel door! Maar hoe? Dat de wereld er nu en in de toekomst anders uit ziet is zeker; en ook dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst. Maar wat moet je nu doen?

Welke basisstrategie kies je als ondernemer? Wat kan ik van anderen leren over eerdere crisissen en recessies? Wat moet ik verder doen? Waar liggen mijn kansen en bedreigingen? Wat moet ik eerst doen?

Wie kan mij helpen?

Wij zijn 2C&More en wij helpen jou alle vragen te beantwoorden & more! Er staan nu verschillende teams klaar met ervaren ondernemers die jou willen helpen. Snel, creatief en innovatief. Onze werkwijze heet ‘Solving’. Heel simpel gezegd is ‘Solving’ een ‘breekijzer’; een hefboom om een vastgelopen of vastlopende situatie direct vlot te krijgen, een doorbraak te bewerkstelligen en onmiddellijk oplossingen te bieden.

Hoe, wat, waar en wanneer?

Een team van maximaal zes experts van 2C&More uit verschillende branches, met verschillende ervaringen en competenties investeren een dagdeel en gaan met jou, en indien gewenst, jouw team aan tafel. Dat kan bij ons, bij jou en eventueel online. Zij luisteren actief en geven direct feedback, en komen met creatieve oplossingen en met nieuwe inzichten die inspireren en helpen. Absoluut geen rapporten! Maar bruikbare oplossingen waar je direct mee aan de slag kunt.

De kosten?

Wij beseffen dat in deze onzekere tijden liquiditeit, kosten en voorzichtigheid belangrijk zijn en ook hier denken wij mee en komen met een ongebruikelijke oplossing.

Nieuwsgierig?

Neem snel contact met ons op. Misschien volgt één van de belangrijkste en leukste gesprekken uit je ondernemersbestaan. Wij staan klaar!

Contact: Telefoon: 085 – 401 10 13 | E-mail: info@2cmore.com