Ondernemer! Sta jij voor pittige beslissingen over de voortgang of groei van je bedrijf?

Vanuit de Ubuntu gedachte, “ik ben omdat wij zijn”, brengt 2C&More ondernemers met elkaar in gesprek en organiseert daarom een: INSPIRATIEBIJEENKOMST VOOR MKB-ONDERNEMERS om samen nieuwe ideeën en inzichten op te doen.

DONDERDAG 1 OKTOBER 2020 | 16.00 – 19.00 UUR.

Als ondernemers onder elkaar wisselen we ervaringen uit over ondernemen in deze tijd en gaan we op zoek naar kansen voor de toekomst. Haal inspiratie uit het door ons verzorgde middagprogramma met actuele thema’s.

We sluiten af met een gezellige netwerkborrel.

Wat zijn onze uitdagingen als ondernemer?

Bij 2C&More geloven wij dat een andere tijd om een andere manier van bedrijfsvoeren vraagt. Vanuit de Ubuntu gedachte doe je dat niet alleen maar met elkaar. Gebruikmakend van elkaars expertise en inspiratie, zelfs over bedrijfstakken heen.

TIJDENS DEZE KOSTELOZE BIJEENKOMST KUN JE ZELF ERVAREN WAT DEZE MANIER VAN DENKEN JOU ALS ONDERNEMER KAN BRENGEN.

Onze uitdagingen kunnen verschillend zijn: “Welke nieuwe trends zijn er in de markt en welke koers moet ik varen? Hoe richt ik mijn sales en marketing hierop in? ” Zit jij met vragen op het gebied van financiën, productiviteit en betrokkenheid van medewerkers? Uiteenlopende vraagstukken waarbij de inbreng van collega-ondernemers het verschil kan maken.

Vraagstukken samen en duurzaam oppakken brengt je verder en heeft toekomst! Nieuwsgierig wat dit jou en je onderneming oplevert? Dan zien we je graag donderdag 1 oktober aanstaande bij ons in Hilvarenbeek!

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

Uiterlijk 1 week voor aanvang ontvang je het definitieve programma.

Merk jij de invloed van het ervaringstijdperk?

De grenzen tussen de fysieke en de virtuele wereld vervagen. Dat is niet zonder gevolgen. Virtual reality biedt een praktische manier om kennis over te dragen. Het meeslepende karakter voorziet prima in de behoefte van een groot deel van de beroepsbevolking. Bedenk je daarbij welke kracht er uitgaat van augmented reality dan is het vanzelfsprekend dat deze technologie-gestuurde tools gebruikt worden door nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt.

Hoe ga je daar als bestaand bedrijf mee om? Ga je door op de ingeslagen weg of is het hoog tijd te anticiperen op de mogelijkheden van vandaag? Wat zijn voor- en nadelen en wat zijn de gevolgen voor het bedrijf? Heb jij al beeld of zou jij je een beeld willen vormen met collega-ondernemers? Laat het ons weten.

Mail naar ssc@2cmore.com of bel naar 085 – 401 10 13.

Consultants van 2C&More trekken noodlijdende MKB-ers uit het slop!

Bijzondere tijden vragen bijzondere oplossingen. Daarom komen de consultants van 2C&More in actie zonder daar een vergoeding voor te vragen.

Bij 2C&More geloven we in Ubuntu, dat staat voor “Ik ben, omdat wij zijn”.
Vanuit dit gedachtegoed is er een aanpak ontwikkeld die ondernemers helpt om weer perspectief te zien in (financieel) lastige tijden.

Het MKB is de motor van de economie. Om die draaiende te houden heeft 2C&More besloten om een steentje bij te dragen. Een team van specialisten helpt ondernemers op weg naar een gezond bedrijf, tijdens en na deze crisis.
Onze aanpak bestaat uit het samen brengen van ondernemers met ervaring in het oplossen van problemen. Zij luisteren actief, geven direct feedback, komen met creatieve oplossingen en met nieuwe inzichten die inspireren en helpen. Absoluut geen dikke rapporten, maar bruikbare oplossingen waar direct mee aan de slag kan worden gegaan.

2C&More wil op deze wijze ondernemers een hart onder de riem steken en de Nederlandse economie een boost geven. Samen kun je meer!

2C&More Solving, wat is dat?

2C&More heeft sinds 2014 Solving opgenomen binnen haar dienstenportfolio en in de markt geïntroduceerd.

Wat is Solving in deze vorm eigenlijk? 2C&More Solving een vorm van crowdsourcing. Waarbij de crowd bestaat uit partners van 2C&More of haar zusterbedrijven, medewerkers van de opdrachtgever en speciale genodigden. Het is geen vorm van consultancy. Solving is naar onze mening de overtreffende trap op alle denkbare vlakken.
Crowdsourcing met en door 2C&More zorgt voor focus op zowel alledaagse, zakelijke vraagstukken als op meer complexe en intellectueel en creatief veeleisende vraagstukken. Problemen die aanzienlijke inspanningen vergen en kwaliteit, uniciteit van het Solvingteam eist.

Een Solvingteam bestaat uit een groep geselecteerde mensen die specifiek en doelgericht is samengesteld om aan een project te werken. Het gaat om creatief en intellectueel sparren en kan op alle mogelijke business vraagstukken worden losgelaten.

Solving heeft in het Engels veel synoniemen.
Onderstaande synoniemen zijn naar ons smaak het meest passend:

  • clarify – verduidelijken (van het probleem)
  • untangle – ontrafelen (alle belangen/prioriteiten/drempels)
  • determine – vaststellen (van de vraag)
  • to deal with – omgaan (hoe de oplossingen te implementeren)
  • resolve – oplossen

Het onderdeel van 2C&More solving dat niet door een synoniem gedekt wordt is doordenken. Wij gaan door waar anderen stoppen. Niet alleen het probleem signaleren en met een oplossing komen maar toekomstgericht, duurzaam en innovatief doordenken.

Wij willen altijd met een verrassend goed doordacht en toekomstbestendig antwoord komen op het huidige probleem. En we willen het vraagstuk waar nog niet aan gedacht is aansnijden. Wij willen sowieso altijd opdrachtgevers verrassen, boeien en soms zelf betoveren.

Meer weten? Neem contact op met Desiree de Beer | 085 – 401 10 13 | ssc@2cmore.com.

Wat wordt het nieuwe samenwerken?

Vorige week was het nieuws dat in Nederland de corona maatregelen iets worden verruimd. Voor veel bedrijven betekent dit een opluchting, zeker als je bedrijf op non-actief staat. Maar wat gaat dit betekenen? We gaan immers niet terug naar de situatie van voor corona. Het blijft zoeken naar het ‘nieuwe normaal 2.0’, die heel vluchtig kan zijn en vervangen wordt door een reeks van volgende ‘nieuwe normalen’. We zien dat veel ondernemers ontzettend creatief kunnen zijn in tijden van nood, maar als de ‘nieuwe normalen’ zich in rap tempo gaan opvolgen kan ik me voorstellen dat dit moeilijk te behappen blijft. Wat kun je doen?

Enkele weken geleden schreef mijn collega Gerard Fransen het artikel “De valkuil van voorspellen”. Hij gaf in dit artikel aan dat de toekomst niet te voorspellen valt, maar dat we ons wel degelijk voor kunnen bereiden door het schetsen van scenario’s. Dit geeft je meer zicht op een aantal mogelijke toekomstbeelden en hoe je daarop kunt anticiperen. Je hebt het gevoel weer aan het stuur te zitten.

Er bestaat ook een andere manier om je sterk te maken voor de toekomst. Laten we dat voor het gemak even het ‘nieuwe samenwerken’ noemen. Het is een manier waarbij je anders gaat samenwerken met de bedrijven waar jouw bedrijf mee verbonden is. Dit kan wel eens een heel belangrijk overlevingselement gaan worden.

Jouw bedrijf zit in een netwerk met tal van andere bedrijven. Dit is de verwevenheid waar Gerard Fransen in zijn artikel naar verwijst. Door die verwevenheid is er onderlinge verbinding en dus ook onderlinge afhankelijkheid.  Je kunt wel denken: die afhankelijkheid die is er toch altijd! Dat klopt maar over het algemeen gaat er dan geen dreiging van uit. Hoe je het went of keert, de problematiek binnen de bedrijven waar jij mee verbonden bent, heeft nu meer dan ooit ook zijn weerslag op jouw bedrijf. Je kunt zomaar een domino effect krijgen waarbij het ene bedrijf het andere mee de afgrond in sleurt.

Het is daarom hoog tijd om de banden met de bedrijven waarmee je verweven bent aan te gaan halen en gezamenlijk te kijken hoe je een brug kunt slaan naar het nieuwe tijdperk toe. Omdat je nog steeds niet weet hoe deze eruit gaat zien, weet je dus ook niet zeker hoe de brug gebouwd moet worden. Wat je wel weet is dat je samen in dit project gaat stappen en samen de obstakels die nog komen gaan het hoofd biedt. Je gaat zoeken naar een oplossing die voor alle partijen winst oplevert en je zult daardoor een enorm sterke brug gaan bouwen die heel veel wegen gaat openen. Dat is een ding wat zeker is. Je maakt jezelf als groep flexibel en kunt snel bijsturen wanneer je inmiddels bij het ‘nieuwe normaal 7.0’ aangekomen bent. Dit alles vraagt wel om een nieuwe manier van samenwerken tussen bedrijven, een manier die je als groep sterker maakt.

Is het ‘nieuwe samenwerken’ eigenlijk wel zo nieuw? Eigenlijk niet. Het is een methode die in een ver verleden vaak werd gebruikt vooral wanneer een grote groep ondernemers nadeel ondervond van iets wat niet zomaar individueel opgelost kon worden. Zo werden coöperaties en onderlinge verzekeringsmaatschappijen opgericht. Veelal werd dit gedaan in groepen waarbij bedrijven uit dezelfde sector kwamen. Maar dat hoeft uiteraard niet per sé het geval te zijn. Waar het hier om gaat is kijken waar je afhankelijkheden zitten en dat je gezamenlijk een toekomst probeert op te bouwen. Het proces om te komen tot ‘het nieuwe samenwerken’, is daarbij het belangrijkste.

Ik nodig je uit om dit gesprek aan te gaan en te kijken welke pijlers we voor welke brug neer kunnen zetten.

Auteur: Nuria Simón Artigas | 06 -18 28 59 10 | nuria@2cmore.com | Partner 2C&More