Work Ability Care

Work Ability Care, het antwoord op verzuimpreventie

Stel je eens voor dat je tot wel 25% verzuimwinst maakt! En dat je ook nog eens 5% aan extra werkvermogen creëert. En tegelijkertijd het welzijn verhoogt en meer werkplezier beleeft. Wat betekent dit dan voor de gezondheid en de prestaties van jouw organisatie?

Een nieuwe kijk op verzuim, Work Ability Care!

Zijn er in jouw organisatie ook medewerkers die wel aanwezig zijn op het werk, maar niet fit zijn? Zijn er tekenen van hoog of frequent ziekteverzuim, werkstress, burn-out, bore-out, conflicten of hoog verloop? Dan is er sprake van ‘verborgen verzuim’. Afbeelding 1 laat een voorbeeld van ‘verborgen verzuim’ zien. Dit soort verzuim wordt meestal niet gemeten, niet geregistreerd en nauwelijks besproken. Maar het kost organisaties heel veel geld! In afbeelding 2 zie je de kosten van verborgen verzuim op organisatieniveau. De conclusie spreekt voor zich. De verborgen verzuimkosten lopen in ‘jaar 0’ gemakkelijk tot 3 keer zo hoog op vergeleken met de ‘reguliere’ verzuimkosten.

Afbeelding 1

Wat als jouw bedrijf zich vanaf nu zou gaan richten op Work Ability Care? Dan zal de mate waarin een medewerker fysiek en mentaal in staat is om zijn werk te blijven doen aanzienlijk toenemen. Zo werk je aan verzuimpreventie voor een gezondere organisatie waarin het werkvermogen stijgt en het verborgen én reguliere verzuim automatisch daalt (afbeelding 2, jaar 1 en 2). Goed voor het bedrijfsresultaat dus. Want één ding beloven wij: inzicht in verborgen verzuim en werkvermogen levert verzuimwinst op!

Afbeelding 2

Businesscase Work Ability Care

Stel dat een bedrijf met 50 medewerkers en een verzuimpercentage van 5% met het Work Ability Care programma start. De verzuimkosten zijn bijna €130.000. Het onderzoek laat vervolgens een verborgen verzuim zien van 18%, de kosten daarvan zijn €440.000. Opgeteld kijkt dit bedrijf aan tegen een totaal van €570.000 aan verzuimkosten (afbeelding 2). De pijnpunten in de organisatie worden zichtbaar met het onderzoek en de dialoog legt de oorzaken bloot. Vervolgens wordt met alle data en inzichten gekeken welke interventies het grootste effect hebben op het werkvermogen. Dit levert een verzuimwinst op van €130.000 na 1 jaar en €220.000 na 2 jaar (afbeelding 2). Het verzuim daalt naar 4% en het verborgen verzuim naar 10%.

Het Work Ability Care programma realiseert voor dit bedrijf een verzuimwinst van 38%.

Investeren in verzuiminzicht en werkvermogen loont!

Een nieuwe kijk vraagt om een integrale aanpak

Een integrale aanpak met een focus op het verbeteren van het werkvermogen van de hele organisatie, het welzijn en werkplezier van de medewerker en de invloed die jij als werkgever daar samen met jouw werknemer op hebt. Waar leg je de verantwoordelijkheid en hoe ondersteun je elkaar daarin? Laten we daarover in dialoog gaan!
Work Ability Care faciliteert het proces dat beide soorten verzuim en het werkvermogen kwantificeert, kwalificeert én duurzaam verbetert. Een van de methodes die we hiervoor gebruiken is het gevalideerde onderzoek, de Work Ability Index (WAI). Met deze vragenlijst over werkvermogen ontstaat inzicht in de vitaliteit ten opzichte van de fysieke en mentale eisen van het werk. De output geeft een duidelijk beeld van deze balans op onder meer individueel, functie-, afdelings- en organisatieniveau (afbeelding 3). Ook het verborgen verzuim wordt zichtbaar. Waar liggen de aandachtspunten in jouw organisatie om het werkvermogen positief te beïnvloeden? De kleur van de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen visualiseert dat. Wat zijn de oorzaken van het verborgen verzuim? Door over al deze inzichten met elkaar in dialoog te gaan, geven we samen betekenis aan het onderzoek en wordt duidelijk welke interventies passend en nodig zijn. Work Ability Care levert maatwerk!

Afbeelding 3

Interventies om het werkvermogen te vergroten

Het Work Ability Care programma omvat interventies op het gebied van cultuur, leiderschap, alignment, werkdruk, vitaliteit, eigenaarschap en psychologische veiligheid. Zorgvuldig gekozen interventies die nodig zijn op individueel, afdeling of organisatieniveau om het werkvermogen te optimaliseren en de verzuimdoelen te realiseren. Nadat deze zijn uitgevoerd volgt een hermeting om de effectiviteit te toetsen en de verzuimwinst zichtbaar te maken (afb. 2, jaar 1 en 2). Dan blijkt ook de eventuele noodzaak tot bijsturing van de aanpak.

Deze nieuwe kijk eist een vaste plek op de agenda

Door werkvermogen in jouw organisatie als strategische KPI te definiëren en in dialoog te blijven, draag je als werkgever duurzaam bij aan het welzijn en werkplezier van de hele organisatie. De input hiervoor haal je uit terugkerende WAI metingen. Deze bieden structureel inzicht en belangrijke stuurinformatie. Met een vaste plek op de agenda maak je de weg vrij om de beschikbare capaciteit in de organisatie optimaal te benutten en veilig te stellen.

Met Work Ability Care
is een verzuimwinst tot wel
25%
realiseerbaar

Voor meer informatie neem contact op met:
Carin, 06 – 25 10 10 28
Nuria, 06 – 18 28 59 10