Solving

Solving is professionele hulp bij iedere uitdaging die je niet met je eigen personeel kunt of wilt aangaan

Heeft je bedrijf een nieuwe koers nodig? Of wil je toetsen of je alle mogelijke kansen wel ziet? Dan is het doorlopen van een solving traject de manier om alle opties in beeld te krijgen. Ook de opties die buiten het zichtveld en expertise van je eigen medewerkers liggen. Waar consultancy eindigt, daar start solving.

Solving table

Rondom het probleem dat je wilt oplossen, of de uitdaging die je wilt bespreken brengen wij het team van experts bij elkaar dat jou gaat helpen. Dat zijn inhoudsdeskundigen en experts op de domeinen die binnen jouw bedrijf belangrijk zijn. Aangevuld met professionals vanuit andere branches en mensen met andere expertisegebieden. Op die manier heb je diverse mensen aan tafel die jouw business voldoende begrijpen en die kunnen meedenken vanuit inside-the-box. En er zijn voldoende mensen die outside-the-box kunnen meedenken. De sfeer is altijd goed en de resultaten zijn altijd bijzonder.

&more over Solving table

The future of work lab

In een tijdperk van snelle technologische vooruitgang en evoluerende maatschappelijke normen, ondergaat de toekomst van werken een diepgaande transformatie. Met o.a. automatisering, kunstmatige intelligentie en op afstand samenwerken, worden traditionele opvattingen over werken geherdefinieerd. Terwijl we deze transitie ondergaan, is het begrijpen van de implicaties van deze veranderingen essentieel voor individuen, bedrijven en beleidsmakers. We nemen u graag mee in uw future of work.

&more over The future of work lab

Vitale buurten

De buurt met haar sociaaleconomische homogene structuur speelt in onze visie een belangrijke rol bij de vitaliteit voor haar bewoners. In de buurt van de toekomst leven vitale, gezonde bewoners samen. Ze zijn of zelf- of samenredzaam, ze kennen en ondersteunen elkaar. Ze kijken naar elkaar om. Daardoor blijven ze langer gezond en gelukkiger en hebben minder zorg nodig. Aanvullende noodzakelijke ondersteuning is dichtbij en laagdrempelig georganiseerd en draagt bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners.

&more over Vitale buurten

Work Ability Care, het antwoord op verzuimpreventie

Wil jij ook de gezondheid en het werkplezier in jouw organisatie vergroten door een succesvolle verzuimaanpak? Met een diepgaand onderzoek krijg je inzicht in de oorzaken en de kosten van het actuele verzuim én het verborgen verzuim. Dit inzicht is het vertrekpunt om binnen jouw organisatie de verzuimdialoog aan te gaan over de mentale gezondheid en het werkplezier van je medewerkers. Samen bepalen we dan welke oorzaken op individueel- en organisatieniveau extra aandacht nodig hebben en stemmen daarop de benodigde interventies af. Deze integrale aanpak is echt maatwerk. We beloven je verzuimwinst, door te werken aan werkvermogen en werkplezier. Want investeren in verzuiminzicht en werkvermogen loont!

&more over Work Ability Care

Scenario planning

Wil je de toekomst verkennen? Dan is scenario planning het instrument. Onze experts helpen je bij het nemen van jouw strategische beslissingen en om dit effectiever en efficiënter te doen. Het werken met scenario’s geeft je inzichten die je helpen om robuuste strategische keuzes te maken, in het licht van de toekomst. Scenario planning richt zich op de langere termijn ontwikkelingen. Het helpt je om complexe speelvelden met veel dynamiek en onzekerheid in beeld te brengen. Daardoor word je, met behulp van de juiste maatregelen, in staat gesteld om ze te ‘beheersen’.

Live lab

Door het opzetten van een live lab kunnen we jouw huidige bedrijfssituatie compleet simuleren om zo vast te stellen welk verbeterpotentieel er is. We kunnen ook diverse scenario’s uitproberen en dan live zien wat de gevolgen zijn van deze aanpassingen. Het is geen science fiction; het is de realiteit. Diverse corporates en MKB-bedrijven gingen je al voor. Ben jij de eerste in jouw branche die met ons live lab aan de slag gaat?