Solving

Solving is professionele hulp bij iedere uitdaging die je niet met je eigen personeel kunt of wilt aangaan

Heeft je bedrijf een nieuwe koers nodig? Of wil je toetsen of je alle mogelijke kansen wel ziet? Dan is het doorlopen van een solving traject de manier om alle opties in beeld te krijgen. Ook de opties die buiten het zichtveld en expertise van je eigen medewerkers liggen. Waar consultancy eindigt, daar start solving.

Solving table

Rondom het probleem dat je wilt oplossen, of de uitdaging die je wilt bespreken brengen wij het team van experts bij elkaar dat jou gaat helpen. Dat zijn inhoudsdeskundigen en experts op de domeinen die binnen jouw bedrijf belangrijk zijn. Aangevuld met professionals vanuit andere branches en mensen met andere expertisegebieden. Op die manier heb je diverse mensen aan tafel die jouw business voldoende begrijpen en die kunnen meedenken vanuit inside-the-box. En er zijn voldoende mensen die outside-the-box kunnen meedenken. De sfeer is altijd goed en de resultaten zijn altijd bijzonder.

Performance partner

Het bewezen middel om je bedrijfsresultaat te verbeteren. Als performance partner leveren wij inzicht en overzicht op de potentiële ontwikkeling van jouw organisatie. En, we helpen je het aanwezige ontwikkelpotentieel in beeld te brengen en dit te verzilveren. Performance partner helpt je om de basis te verstevigen en om focus te brengen op je doel. Zo kom je met jouw bedrijf tot verdere ontwikkeling en realiseer je een grotere effectiviteit. Een grote investering is niet nodig, met een maandelijks abonnement maak je al grote stappen.

Scenario planning

Wil je de toekomst verkennen? Dat is scenario planning het instrument. Onze experts helpen je bij het nemen van jouw strategische beslissingen, en om dit effectiever en efficiënter te doen. Het werken met scenario’s geeft je inzichten die je helpen om robuuste strategische keuzes te maken, in het licht van de toekomst. Scenario planning richt zich op de langere termijn ontwikkelingen. Het helpt je om complexe speelvelden met veel dynamiek en onzekerheid in beeld te brengen. Daardoor word je, met behulp van de juiste maatregelen, in staat gesteld om ze te ‘beheersen’.

Live lab

Door het opzetten van een live lab kunnen we jouw huidige bedrijfssituatie compleet simuleren om zo vast te stellen welk verbeterpotentieel er is. We kunnen ook diverse scenario’s uitproberen en dan live zien wat de gevolgen zijn van deze aanpassingen. Het is geen science fiction; het is de realiteit. Diverse corporates en MKB-bedrijven gingen je al voor. Ben jij de eerste in jouw branche die met ons live lab aan de slag gaat?