Solving table

Solving table

Solving is een dienst die hulp biedt aan DGA’s, eigenaren en bestuurders van ondernemingen die met hun bedrijf tegen vraagstukken aan lopen die zij niet of onvoldoende zelf kunnen oplossen. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven te strak vasthouden aan hun lange termijnvisie, terwijl de realiteit een andere aanpak vraagt op korte termijn. 2C&More organiseert dan een sparring sessie met de DGA, eigenaar of bestuurders van de onderneming, samen met een aantal bij het vraagstuk passende experts. Bijvoorbeeld op het gebied van scenarioplanning, HRM, Lean verbeteren, marketing, communicatie of sales.

Na de solving sparring sessie heeft de DGA, de eigenaar of de bestuurder meer inzicht in de huidige situatie. Maar vooral is er ook beeld bij de mogelijke veranderingen of verbeteringen die de onderneming verder helpen om de situatie en de resultaten te verbeteren.

2C&More biedt waar gewenst ook hulp bij het verder vormgeven en implementeren van de mogelijke verbeteringen en veranderingen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld coaching op gedrag, of bijvoorbeeld door het uitwerken van een scenarioplanning voor de organisatie.

Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Pilotenoverschot

We komen in gesprek met een eigenaar van het piloten opleidingsbedrijf EPST. Covid-19 breekt uit waardoor er geen doorstroom is van de tientallen piloten die 2x per jaar op de markt komen.

We maken een analyse en constateren dat er geen bedrijfsprobleem, maar een ketenprobleem is. Op korte termijn weten we met een onderbouwd betoog de key-players in de markt te helpen. Door inzicht te geven in het geheel in plaats van slechts visie op het eigen deel van de branche. Door krachten te bundelen en onconventionele trajecten op te starten wordt er aan oplossingen gebouwd waardoor de branche veel minder gevoelig wordt voor een volgend impactvol event.

Piloten worden ook in deze periode gebonden en geboeid doordat er specifiek voor hen een compleet traject wordt gestart. De piloten sluiten aan bij House of Pilots en worden begeleid van opleiding tot pensioen. Het overschot aan piloten wordt ingezet om in andere branches schaarste problemen op te lossen. Bij grootbanken en bedrijven als Pro Rail ontbreken namelijk de juiste talenten. Deze voor alle partijen tijdelijke oplossing geeft tijd en ruimte om te kijken of er ook structurele oplossingen nodig zijn.

Eigenaar Eric Duijkers van EPST aan het woord:

  • Solving sparring sessies met een eigenaar van wijnwinkels

We komen in contact met de eigenaar van meerdere wijnwinkels.

Op de opening van zijn tweede wijnwinkel praten we over zijn toekomstplannen. De eigenaar Jaap Cuijpers staat open voor een “solving sparring sessie” en deze wordt gepland met een diverse professionals vanuit diverse branches en met andere expertisegebieden.

Met dit team brainstormden we over o.a. strategie, groei en ondernemerschap. Hiervoor zet 2C&More diverse werkvormen in. Met veel energie en nieuwe ideeën sloten we de eerste sessie af. Samen lopen we op naar de toekomst. En natuurlijk kan Jaap altijd rekenen op onze steun op alle benodigde vakgebieden.

Lees in het LinkedInbericht van Jaap Cuijpers, eigenaar van Wijnkoperij Van Lieverlee, hoe hij de “solving sparring sessies” heeft ervaren.

  • De beste audioboxen ter wereld

Een lid van het kader van TNO heeft de ambitie om als ondernemer de beste audioboxen ter wereld te maken.

Hij neemt ontslag en ontwerpt de audioboxen. Productie vindt plaats in Azië en binnen een jaar staan het huis en de schuur van de ondernemer, en die van zijn ouders en schoonouders helemaal vol audioboxen. Ons wordt gevraagd te helpen.

Gezien ons grote netwerk hebben we binnen een week een meeting met naast mensen van 2C&More met een diverse achtergrond ook kennis uit de markt aan tafel. De CEO’s van de 2 grootste high-end audiobedrijven zijn ook present.

Na een brainstorm wordt de oplossing gevonden door één van onze partners, een designer. We maken in plaats van minder bollen meer, maar nu van gerecycled plastic. Met een kliksysteem kunnen kopers hun eigen vormen creëren, met ergens in de vorm verwerkt, de audiobox. Binnen 48 uur na lancering is alles verkocht. Met een deel van de niet geringe winst, wordt rondom deze ondernemer een ander type bedrijf ontwikkeld. Zo voorkomen we dat dezelfde fout zich met andere mensen en een ander product weer herhaalt.

  • Vorkheftrucks

De directie van een vorkheftruck fabrikant zoekt contact omdat hun verkopen achterblijven bij de marktontwikkeling.

Nadat we een salesboost hebben gegeven is het vertrouwen er om een open dialoog aan te gaan. Na een eerste gesprek regelen wij een bezoek aan een nieuw warehouse, de omgeving waaraan dit bedrijf levert. We constateren dat er aldaar geen vorkheftrucks meer rijden.

Na een oorzaakanalyse door ons en een financiële impactanalyse door de accountant is op hoofdlijnen de conclusie dat techniek is ingehaald door technologie. De gevolgen op termijn zijn enorm.

Het bedrijf maakt een paar mensen vrij die samen met ons starten met R&D. Door een symbiose aan te gaan van techniek en technologie wordt de achterstand omgezet in voorsprong. Er is inmiddels een nieuwe divisie opgericht die al binnen 2 jaar de bestaande divisie outperformde.