Zo zijn wij toch niet? Nou ja, wel hoor.

Er zijn veel goede bedoelingen om van de nood de deugd te maken. Om de huidige crisis aanleiding te laten zijn om zaken anders aan te pakken.

Het is zaak te leren uit het verleden om gemaakte fouten niet nogmaals te maken. De mensheid heeft er een handje van om zaken in het eigen voordeel door te voeren en wanneer dit problemen oplevert te gaan wijzen naar anderen. Laten we bijvoorbeeld vooral niet vergeten dat wij ons werelddeel zo’n beetje hebben kaalgekapt, landbouwvelden zijn gaan aanleggen, de agrariërs hebben opgeleid om intensief het land te benutten om vooral zo veel mogelijk waar voor zo weinig mogelijk geld te kunnen leveren. En wanneer mensen in Brazilië dit ook doen dan trekken we van leer.

U leest hier geen pleidooi om het Amazonegebied te kappen, alsjeblieft niet. Maar bij het kijken naar de problematiek en de oplossing moeten we zeker onze eigen rol niet vergeten. Wanneer we echt iets geleerd hebben van deze crisis dan pakken we de stikstofproblematiek vanaf nu anders aan. Dan is het geen probleem van overheid, van boeren of van bouwers. Dan is het een probleem van ons allemaal en gaan we deze uitdaging niet geïsoleerd aan, maar als onderdeel van een groter geheel. En we beginnen niet bij de ander, maar bij onszelf.

Opvallend is ook hoeveel mensen onverdroten doorgaan met aan te geven wat anderen anders moeten gaan doen in plaats van te melden wat zijzelf anders gaan doen. Verbeter de wereld begin bij jezelf is een gezegde dat bestaat in heel veel talen en dat is niet voor niets.

Hoe denk jij hierover? Ben jij het eens met dit stukje tekst of juist helemaal niet?  Laat s.v.p. wat weten. Ik ben oprecht benieuwd naar jou en jouw verhaal.

In deze blogreeks verscheen eerder: https://www.2cmore.com/2020/04/28/hulde-aan-arjen-lubach/

← Alle blogs