Structurele oplossingen vinden voor werkachterstanden

Analyse, aanpak en resultaat

Totale herziening van het proces van offerte tot implementatie van nieuwe pensioenregelingen voor pensioenfondsen om betere administratie van de pensioenregelingen mogelijk te maken.

De nieuwe regelingen moesten door de procesverandering voldoen aan alle wettelijke eisen én de wensen van ondernemingspensioenfondsen. Ze moesten ook op een eenvoudige en eenduidige manier te administreren zijn. Hiermee werd voorkomen dat er in de toekomst weer werkachterstanden zouden ontstaan.

Dit nieuwe proces bracht een einde aan lange discussies en onvrede en resulteerde in tevreden klanten en gelukkigere medewerkers.

&More factor

Mijn &More factor was het proces herzien zodat toekomstige werkachterstanden voorkomen werden en zorgen dat de stakeholders vertrouwen in het nieuwe proces kregen. Omdat het nieuwe proces veranderingen in meerdere afdelingen en bedrijven met zich meebracht, moest ik alle betrokken partijen ervan overtuigen dat hun belangen werden meegenomen in de oplossing en dat dit vooral voordelen opleverde. Dit begon bij het winnen van het vertrouwen van het bestuur van een ondernemingspensioenfonds om zich door onze expert te laten adviseren en helpen bij het schrijven van de nieuwe pensioenregeling. Deze expert overzag een groot deel van het proces en kon als het ware de belangen van de betrokken afdelingen meenemen bij het tot stand komen van de nieuwe regeling.

Door op deze manier te werk te gaan werd ook snel het vertrouwen van de betrokken afdelingen gewonnen en op deze manier was iedereen bereidwillig zijn steentje bij te dragen in de samenwerking.

← Bekijk alle cases

Nuria Simón Artigas

Manager, projectspecialist, bruggenbouwer en mensgerichte probleemoplosser

Meer over Nuria

Interpolis