Solving

De vraag van Cedric Both van DataDigest B.V. was: “Help DataDigest B.V. over de drempel waar het tegen aan blijft stoten, zodat het hard kan groeien”.

Analyse en voorstel plan van aanpak

Vanuit onze ervaring zien we dat organisaties erg gebaat zijn bij een stabiele basis om vanuit te groeien. Met een team van solving-experts van 2C&More, ieder met verschillende expertises, hebben we een voorstel hiervoor uitgewerkt.

Aan de slag & het resultaat

We hebben samen met de directie en medewerkers de processen inzichtelijk gemaakt, beschreven en geoptimaliseerd. Dit heeft geresulteerd in heldere werkafspraken en een duidelijke rolverdeling. Parallel hieraan heb ik verbeteringen doorgevoerd in de financiële stromen en urenregistratie, met als resultaat inzicht in de financiële resultaten, capaciteitsbenutting en kostprijzen.

Ondersteunend hieraan is een overleg structuur met onder andere dagstarts opgezet om te zorgen dat (deel)projecten tijdig en kwalitatief hoogwaardig worden opgeleverd.

Er is een basis gelegd waarop de organisatie en de medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.

&More factor

De meerwaarde zit in de expertise van het team van Solving-experts van 2C&More in samenwerking met directie en medewerkers.

← Bekijk alle cases

Birgitta Kramer Glijnis

Bedrijfsadviseur, Procesmanager, Business control

Meer over Birgitta

DataDigest B.V.