Ondersteunen bij onderpresteren

Opdrachtgever schetste het probleem dat medewerkers die een lage of verminderde beoordelingsscore hadden behaald, vaak een aantal maanden later afscheid namen en een ruime ontslagvergoeding ontvingen.

De vraag

In het kader van deze kennisdeel opdracht, kreeg ik de vraag of ik iets kon ontwikkelen ter ondersteuning van leidinggevenden die te maken krijgen met medewerkers die minder of onvoldoende presteren.

Mijn aanpak

Ik onderzocht een aantal zaken zoals beleid en processen: wat en waar werd vastgelegd in personeelsdossiers over de performance, de ontwikkeling en het ontslag van medewerker? Waren er al richtlijnen of procedures of sancties omtrent onderpresteren? Hoe was hierin de rolverdeling? Uiteindelijk bleek dat er nog weinig over op papier stond.

Ik ontwikkelde een toolkit voor leidinggevende om bij vroegtijdig constatering of verdenking van onderpresteren, begeleiding ter verbetering aan te bieden, voordat het tot ontslag kwam. Deze toolkit bestond uit een inventarisatieformulier, een stappenplan voor aanpak en vastlegging van het verbetertraject, een voortgangsmeting en een ‘checklist uitdienst’ wanneer ontslag toch onvermijdelijk leek. Ook bevatte de toolkit een workshop voor leidinggevende met een bijbehorend werkboek. Mijn uitgangspunt van dit programma was de rechten en plichten van “Goed Werkgever- én Goed Werknemerschap” en hoe je elkaar hier respectvol op kunt aanspreken om het beste uit elkaar naar boven te halen.

Inzicht en verbeteringen

Dit programma gaf werkgever – leidinggevende – en medewerker een duidelijk beeld van hun bijdrage aan dit verbeter- of ontwikkeltraject en de impact op de eventuele juridische gevolgen ervan. Verder was voor alle drie een belangrijk inzicht dat informatie vastgelegd in het personeelsdossiers omtrent prestaties, ook positieve lading kan bevatten en dus kan leiden tot een betere ‘fit’ van een persoon en de functievereisten en daarmee zijn motivatie en prestaties! Als laatste werd duidelijk dat wanneer je het gesprek tijdig aan gaat, het veel makkelijker is om prestaties bespreekbaar te maken en ruimte voor verbetering te voelen, te bieden en in het geval van de werknemer te benutten. Daardoor maakte het programma een jaar later definitief onderdeel uit van het totale Leiderschapsprogramma. De oplossing heeft uiteindelijk ook geleid tot een betere samenwerking tussen leidinggevende – HR Businesspartners, Opleiding & Development en HRSSC.

Mijn ontwikkelde toolkit en programma maakte een jaar later definitief onderdeel uit van het totale Leiderschapsprogramma.

Aanbeveling LinkedIn: Rob Senden, HR-manager
Carin heeft in de periode van September – December 2013 voor De Lage Landen Nederland een workshop voor leidinggevers ontwikkeld over hoe om te gaan met medewerkers die een meer dan normale ontwikkelbehoefte hebben. Zij heeft deze opdracht in grote zelfstandigheid en met veel enthousiasme vervuld. Na een vlotte inwerkperiode heeft Carin via interviews met HR collega’s en voorbeelden uit de praktijk een model ontwikkeld om leidinggevers meer voorbereid met dit soort situaties om te laten gaan. Haar omvangrijke werkervaring en het vermogen om uit een veelheid van informatie een geheel te maken hebben on seen prima handvat gegeven om in ons programma voor nieuwe en bestaande leidinggevers op te nemen. Rob Senden, HR Manager De Lage Landen Nederland.

← Bekijk alle cases

Carin Spronck

Transitiemanager, Performancemanager, HR manager

Meer over Carin

De Lage Landen Eindhoven - Rob Senden