Employer & Internal Branding

Op de HR-afdeling was door zwangerschapsverlof en opzegging alle know how weggevallen. Samen met een interim HRM-collega, HR draaiend houden in het hoogseizoen. Van maart tot september maakte Greenco gebruik van 300-400 seizoenarbeiders. Er was ook een structuurwijziging op komst: de rollen van de 4 directeur-eigenaren werden opnieuw bekeken.

Inventariseren, begeleiden en aanpakken

  • Tot september: alle dagelijkse HR activiteiten begeleiden op 4 locaties.
  • Na september: dagelijkse HR activiteiten op één locatie (voornamelijk verzuimbegeleiding & reductie) en tevens HR-projecten leiden als AVG, Onboarding en Employer Branding.

Ik heb leidinggevenden uitgelegd dat ik wat betreft de gang van zaken van hen afhankelijk was. Gevraagd wat zij van mij nodig hadden om in het hoogseizoen de operatie draaiende te houden. Zo ontstond het gespreksformat dat we gebruikten wanneer ik op locatie was. Dat gaf mij en hen inzicht in prioriteiten en de stand van zaken. Dagelijks werden tientallen nieuwe inleenkrachten te werk gesteld. Hun onboarding verliep niet efficiënt en was niet AVG-proof. Geregeld dat de uitzendbureaus hierin hun verantwoordelijkheid (terug) namen. Daardoor kon ik weer adviseren bij W&S, beoordelingscyclus, verzuim en ontwikkelvraagstukken: leidinggevenden coachen. Nadat de zwangerschapsvervanging was afgelopen, is mij gevraagd mijn expertise in te zetten voor HR projecten: AVG, W&S proces in Afas, onboarding en employer branding.

Grip op de situatie

Door het gespreksformat, de tijdwinst bij onboarding en door de arbodienstverlener te betrekken in de verzuimbegeleiding, kregen we weer grip op de hectische periode van het hoogseizoen. Door de HR projecten verbeterde de kwaliteit en het vertrouwen in de dienstverlening van HR: onboarding gaf tijdwinst voor HR en voor leidinggevenden, door in Afas de W&S procedure beter in te regelen konden we sneller de juiste match maken en werd de rolverdeling veel duidelijker. Het Plan van Aanpak dat ik schreef voor Employer branding, bevatte ook een uitwerking voor internal branding. Daardoor werd inzichtelijk welke impact de structuurwijziging in de top op de in dienst zijnde medewerkers zou hebben.

&More factor

  • Meer inzicht in de rolverdeling bij integraal management door invoer van het gespreksformat.
  • Besparing van tijd en geld door het inhoudelijk uitdiepen en betrekken van de verzekering(en) en arbodienstverlener(s) bij langdurige verzuimtrajecten. Ook door aanpassen van uitleencontracten met uitzendbureaus.
  • Mijn onderzoek naar employer branding deed de directie nadenken over wat voor werkgever zij wilde zijn. Mijn aanbevelingen voor binden en boeien namen zij mee in de structuurwijziging. Door dit onderzoek te combineren met W&S onboardingsbeleid kwam er meer inzicht hoe de juiste medewerkers (in vaste dienst) aan te trekken.

HRM succesvol draaiende gehouden in drukste seizoen, geadviseerd bij vernieuwing en vorm en inhoud gegeven aan HRM projecten als AVG, onboarding en alignen van medewerkers middels Employer Branding.

Aanbeveling LinkedIn: Koene Rem, Manager HRM
Service minded, oog voor detail, deskundig en (gepast) doorzettingsvermogen. Dat zijn eigenschappen van Carin die me bijblijven. Een fijne collega om mee samen te werken. Gedurende haar interimopdracht bij Greenco was geen vraag haar teveel en kon ik er blind op vertrouwen dat werkzaamheden afkwamen. Oh ja, in de evaluatiegesprekken die ik met management heb gehouden, kreeg ik steevast een groot compliment over haar te horen. Carin, bij deze 👍🏼

← Bekijk alle cases

Carin Spronck

Transitiemanager, Performancemanager, HR manager

Meer over Carin

Greenco Productions Someren - Koene Rem & Robert Ketelarij