De kracht van het samenwerken

Oplossing zoeken voor salmonella probleem in de pluimveesector (opfok)

Als Senior Accountmanager bij Interpolis Re werd ik benoemd tot projectleider om een probleem in de pluimveesector te helpen oplossen. De pluimveesector had te maken met een terugtredende overheid. Hierdoor kwam de schade ten gevolge van een salmonella uitbraak op het bordje van het pluimveebedrijf te liggen, die hierdoor failliet kon gaan.

Aanpak en behaalde resultaat

Het behaalde resultaat was de oprichting van de Onderlinge Avipol. Dit bleek een succesformule! Door de pluimveehouders, die exact wisten wat het risico inhield, het product (mee) te laten ontwikkelen en het bestuur te laten vormen, creëerden we een enorme betrokkenheid en hadden we dé perfecte oplossing te pakken. Elk jaar evalueerde het bestuur de schades en paste indien nodig de toetredingsregels en polisvoorwaarden aan.

Er is uiteindelijk nooit een schade bij de herverzekeraars geclaimd. Een bestaande verzekeringsmaatschappij had dit nóóit beter en goedkoper kunnen doen dan de Onderlinge. Chapeau voor Avipol!

&More factor

Mijn &more factor zat vooral in het organiseren van dit proces en het betrekken van de juiste mensen bij het project. Door samen in een open en vertrouwelijke sfeer inhoudelijke kennis vanuit diverse stakeholders en expertises met elkaar te delen, te analyseren en van daaruit aan een oplossing te werken, werd er strategische meerwaarde gecreëerd.

Aanbeveling Toon Bullens, directeur Interpolis Reinsurance Company NV

Ik heb Nuria leren kennen als een betrokken, conscientieuze senior, die een helder en inspirerend beeld kan ontwikkelen van te bereiken doelen en voor de realisatie van die doelen over de organisatie-sensiviteit en het organiserend vermogen beschikt. Haar leiderschapsstijl is delegerend, motiverend en coachend. Zij beschikt over interpersoonlijke en organisatiesensiviteit om gevoelens, meningen en weerstanden te herkennen en er mee om te gaan, vaak door draagvlak te creëren. 

← Bekijk alle cases

Nuria Simón Artigas

Manager, projectspecialist, bruggenbouwer en mensgerichte probleemoplosser

Meer over Nuria

Interpolis en Interpolis Re