Begeleiden units naar een koploperpositie

Tijdens deze opdracht heb ik units die achterbleven bij ontwikkeling begeleid naar aansluiting en koploperpositie.

Mooie resultaten bereikt

Er is een inhaalslag gemaakt in kwaliteit en commerciële resultaten. Controles zijn teruggebracht tot een minimum en medewerkers hebben zich sterk ontwikkeld in zelfredzaamheid en ondernemerschap. Het ziekteverzuim is sterk gedaald tot onder 2% en de medewerkersbevlogenheid is toegenomen met 30 basispunten. Tevens zijn er zelforganiserende teams ontstaan.

&More factor

Medewerkers op alle niveaus zijn empowered en leveren een bijdrage aan de blijvend goede resultaten of zijn doorontwikkeld naar andere niveaus binnen en buiten de organisatie.

Er is nog veel verbinding tussen de teamleden die de ontwikkeling hebben meegemaakt en men helpt elkaar nog steeds.

← Bekijk alle cases

Walter Pelgrims

Coach C-level, Directeur, Interim manager

Meer over Walter

Rabobank