Outplacement is maatwerk!

Off-boarden van personeel is een uitdaging die heel serieus genomen moet worden en dus niet alleen een afhandeling binnen de organisatie, maar ook begeleiding in de externe oriëntatie naar het vervolg van zijn of haar loopbaan in welke vorm dan ook. Immers met een goede off-boarding creëer je ambassadeurs voor het leven en dat is wat je wilt als organisatie.

In mijn jarenlange ervaring in het outplacement, in de rol van outplacement consultant, kwartiermaker en opdrachtgever, kom ik tot de conclusie dat outplacement maatwerk is. Natuurlijk zijn er programma’s die succesvol zijn in de praktijk en zullen blijven. Bij de aanpak van 2C&More doen we het anders! Doen we het samen, met meerdere collega’s die hun eigen vakdiscipline beheersen en toepassen. De kandidaten staan centraal, niet het programma (middel). En vullen we met onze specialisaties en ervaring de kandidaten aan om een succesvolle vervolgstap te maken naar een baan, eigen zaak of pensioen. Daarin bieden wij flexibiliteit en eigen inbreng en daardoor maatwerk.

Door het out of the box denken van onze partners zijn we elke keer in staat om onze kandidaten op basis van hun wensen en de mogelijkheden verder te brengen in hun carrière, of het nou met een succesvolle pitch is of met de acceptatie dat het uitdragen van horizontale ambitie ook tot succes leidt en een wezenlijke bijdrage levert voor een volgende werkgever. We staan dicht bij onze kandidaten.

Een voorbeeld:

Een kandidaat die na een loopbaan van 21 jaar bij dezelfde werkgever op zoek moest naar een nieuwe baan.

De werkgever heeft het uitstekend met zijn werknemer geregeld: respectvol en met waardering voor de individu: knap staaltje van off-boarding. De behoefte voor deze kandidaat ligt in het vinden van een baan, waarin wij hem actief ondersteunen. Wij hebben als 2C&More een groot netwerk en een actieve manier om kandidaten in de markt te zetten.

Met deze kandidaat hebben we het programma voor een groot deel gelaten voor wat het is en de focus gelegd, met zijn instemming, op het vinden van baan. Daarin heeft hij maximale ondersteuning gekregen. Wij zijn tevens bij de sollicitatiegesprekken aanwezig geweest en niet om zijn hand vast te houden, maar om te observeren en verbeterpunten te ontdekken: maatwerk dus.

Deze kandidaat heeft na vier sollicitatiegesprekken die wij voor hem geregeld hebben, de keuze uit twee banen. Zijn ambassadeurschap voor zijn oude werkgever is nog groter geworden en de grote winst is dat de kandidaat krijgt wat hij voor ogen had. Wij zijn blij dat we in dit succes een grote bijdrage hebben gehad.

Een maatwerkprogramma met alleen maar winnaars.

← Alle blogs