Cambridge analytica was groot nieuws. Hebben we er ook iets van geleerd?

Cambridge analytica was in 2018 wereldnieuws. Het privaat Brits-Amerikaans databedrijf dat datamining, data-analyse en direct marketing bundelde met strategische communicatie voor o.a. verkiezingscampagnes, vroeg in 2018 faillissement aan. Reden was het rumoer rond een groot datalekschandaal. En daarmee was de kous af?

De zaken waarvan de algemene publieke opinie overtuigd was dat die niet konden, behoorden tot het verleden? We beloofden beterschap en zouden het nooit meer doen? Of is hetgeen wat in 2018 aan het licht kwam slechts kinderspel bij wat inmiddels kan en gebeurt? Waar zijn de mensen van Cambridge analytica gebleven en hoe staat het met de technologie die benut werd? Zijn we gevrijwaard van wat in 2018 ontdekt werd en wat we niet meer wilden? Ons fascineert het hoe dit soort zaken ontstaan. Welke invloed Cambridge analytica had op de publieke opinie en welke invloed de publieke opinie uiteindelijk had op Cambridge analytica. Er zijn ongelooflijk veel lessen te leren. En het gebeurt ongelooflijk weinig. En dat fascineert ons mogelijk nog wel meer. Ben jij ook gefascineerd door dit soort zaken? Of door hele andere dingen?

← Alle blogs