Vitale buurten

Vitale buurten

De buurt met haar sociaaleconomische homogene structuur speelt in onze visie een belangrijke rol bij de vitaliteit voor haar bewoners. In ‘de buurten van de toekomst’ leven vitale, gezonde bewoners samen. Ze zijn of zelf- of samenredzaam, ze kennen en ondersteunen elkaar. Ze kijken naar elkaar om. Daardoor blijven ze langer gezond en gelukkiger en hebben minder zorg nodig. Aanvullende noodzakelijke ondersteuning is dichtbij en laagdrempelig georganiseerd en draagt bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners.

Wij zien de vraag naar- en het aanbod van ‘zorg’ uit balans raken. Ons huidige zorgsysteem dreigt onhoudbaar te worden. Sla de krant open, kijk naar het nieuws, ben zelf ergens patiënt, lees vaktijdschriften of hoor het in je directe omgeving. Dit beeld wordt breed gedeeld.

Deze onbalans is voor de 2C&More partners een drijfveer geworden om dit vraagstuk op de agenda te zetten. Bij 2C&More voelen we maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen waar we kunnen. Na enkele ‘Solving sessies’ is de keuze gemaakt om ons in te gaan zetten om vitalere buurten te gaan helpen realiseren. Wij zien daarbij het effect dat de zorg daardoor minder belast zal worden. We gaan samen met lokale overheden het initiatief nemen om de samenwerking met zorgorganisaties, woningcorporaties, zorgverzekeraars, sociaal werk, etc. te intensiveren met als doel om deze vitalere buurten te realiseren.

2C&More vervult binnen het bedrijfsleven al regelmatig de rol van transitiepartner. Deze rol draagt bij aan het succesvol realiseren van complexe transities. We willen deze rol nu ook gaan inzetten binnen het sociale domein bij lokale overheden. Wij opereren vanuit een vakkundig team met daarin samengebracht de mensen uit de wijk, de gemeente en haar stakeholders en onze experts. De team samenstelling is dynamisch en afhankelijk van de behoefte en de fase waarin de transitie zich bevindt.

Binnen de Transitiemanagement leer zijn 4 fases gedefinieerd:

  1. Voorbereiden / Plannen: de noodzaak tot radicale verandering wordt herkend, de transitie wordt gestart;
  2. Experimenteren: op kleine en lokale schaal wordt geëxperimenteerd met “het nieuwe” in pilotprojecten;
  3. Opschalen / Verbreden / Verdiepen: verbeterprojecten laten goede resultaten zien, de impact ervan moet worden vergroot;
  4. Kantelen / Bouwen / Afronden: de transitie naar het nieuwe is in volle gang, projecten komen tot een einde en de afbouw van het bestaande is gestart

Ben je benieuwd naar de fase waarin jullie buurt zit en wil je weten welke hulp wij kunnen bieden? Wij gaan graag vrijblijvend met u hiernaar kijken. Hier bespreken we dan ook, welke ondersteuning 2C&More kan bieden in de fase waar u inzit. Neem contact met ons op, en het worstenbrood en de koffie staat klaar.