Verbindend controleren en adviseren

Het doel is om op een overzichtelijke manier de bouwstenen te geven die als fundament kunnen dienen onder een ‘emotioneel intelligente’ audit, controle, advies en bijsturing. Met ‘emotioneel intelligent’ bedoelen we dat degene die bijstuurt of controleert, kan invoelen wat een ander voelt. Een empathische controleur die de flexibiliteit heeft om die empathie te volgen en zich te laten leiden in de richting die hij als doel gesteld heeft. Het gaat om het afstemmen op de ander, in contact zijn en blijven met die ander. Daarbij wordt over en weer informatie gegeven. Verbetering van het individu, de groep, van de kwaliteit van de dienstverlening en van de organisatie is dan het gevolg.

Voor wie is de training?

Medewerkers in een controlerende en of adviserende functie. Jouw rol beweegt zich echter steeds meer in de richting van advisering en consultancy. Je houdt het management en zijn of haar afdeling als het ware een spiegel voor, op basis van meetbare feiten. Als deze feiten niet tevreden stellen of onverwacht komen, komt de boodschap vaak hard aan en begint het spel van ‘welles nietes’. Op zo’n moment kan de relatie behoorlijk onder druk komen te staan en gaat de lering uit jouw boodschap verloren.

Opzet training

Praktische en interactieve classicale training. Naast presentaties door de trainer, die de rode draad van de training vormen, zijn er diverse praktische opdrachten. Minimaal 4, maximaal 8 deelnemers.

Voorbereiding

De deelnemers wordt verzocht vooraf een gedragsvoorkeurentest in te vullen. Deze zal tijdens de training gebruikt worden om tips te geven over aanpak en het leggen van verbinding.

Resultaat training

Hoe mooi zou het zijn als jij in je rol van controleur of adviseur:

Duur

2 dagdelen van elk 3,5 uur.

Locatie

In een sfeervolle ruimte op meerdere locaties in het land.