Soft controls voorbij

Bij veel organisaties is de beheerstechnische en organisatorische kant grotendeels op orde, maar hoe zit het met de mensen zelf binnen de organisatie? Wat is de balans tussen hard controls en soft controls?
Soft Controls zijn voor veel professionals lastig, omdat ze op het eerste gezicht weinig concreet en meetbaar zijn. Deze training leert de deelnemers voorbij het meetbare en zichtbare te kijken.

Deelnemers krijgen middelen aangereikt om problemen ontstaan door menselijk handelen te detecteren en te analyseren. Het wordt steeds belangrijk dat soft controls worden meegenomen in controles en audits. De training gaat in op het effectief auditen van Soft Controls en hoe binnen organisaties Soft- en hard controls meer in balans kunnen worden gebracht.

Voor wie is de training?

Auditors, Controllers, Risicomanagers en Compliance medewerkers. 

Opzet training

Praktische en interactieve classicale training. Naast presentaties door de trainer, die de rode draad van de training vormen, zijn er diverse praktische opdrachten. Minimaal 4, maximaal 8 deelnemers.

Voorbereiding

De deelnemers wordt verzocht vooraf een gedragsvoorkeurentest in te vullen. Deze zal tijdens de training gebruikt worden om tips te geven over aanpak en het leggen van verbinding.

Duur

4 dagdelen van elk 3,5 uur.

Locatie

In een sfeervolle ruimte op meerdere locaties in het land.