Learning & Development

Ook onze coaching is anders dan je gewend bent

Dat komt niet zozeer door de inhoud, maar meer door de interactie tussen de coachees en onze coaches. Het doel bereiken en, waar mogelijk, genieten van de reis. Dat is vaker mogelijk dan je denkt. We begeleiden in vele vormen van coaching. Mensen helpen om hun leer- & ontwikkelpotentieel te benutten, dat is waar onze dedicated coaches iedere dag weer met een glimlach voor opstaan.

2C&More Leerfabriek 

In de Leerfabriek werken we samen met bedrijven die geloven dat jongeren de talenten en leiders van de toekomst zijn. Bedrijven sluiten zich bij ons aan als klantpartners en zetten voor een vastgestelde periode jongeren in binnen hun organisatie. In die periode worden de jongeren begeleidt door de 2C&More Leerfabriek in hun professionele ontwikkeling en voeren ze een functie uit binnen de organisatie van de klantpartner. Zo leren jongeren veel over de organisatie en over de mogelijkheden daarin voor hen. Na de initiële periode kunnen zij overgenomen worden door de klantpartner of schuiven zij door naar een volgende klantpartner. Zo ontstaat een carrousel waarin jongeren en klantpartners elkaar leren kennen en helpen ontwikkelen.

&more over 2C&More Leerfabriek

Coaching:

Loopbaan coaching

Met loopbaan coaching krijg je inzicht in jouw waarden, interesses en mogelijkheden. Coachee en coach verbinden deze inzichten aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaan coaching sluit aan bij competentiemanagement. Maar het kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Executive coaching

Bij deze vorm van coaching ligt het accent op het ondersteunen van directieleden en managers bij hun bedrijfsvoering en hun persoonlijke ontwikkeling.

Team coaching

Samen met de coach ontdekt een team de collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Hierdoor wordt het bewustzijn van het team vergroot. Daardoor komt de groep dan in beweging en ontwikkeling.

Business coaching

Ondersteuning van mensen met een eigen bedrijf bij hun bedrijfsvoering. Het accent ligt op communicatie, processen, het managen van medewerkers, de contacten met de stakeholders en het persoonlijk welbevinden van de coachee.

Starters coaching

Deze coaching is speciaal opgezet voor mensen die een eigen bedrijf willen starten of die net zijn gestart.

Transformatie coaching

Het faciliteren van verandering van binnenuit, door het bewustzijn van het eigen handelen te vergroten. Verder ontdekken we het aanwezige potentieel bij mensen, groepen of organisaties en verzilveren we dat. Hierdoor ontstaat een grotere kwaliteit van leven en van werken. Met deze manier van coachen kijken we naar de diepere lagen van mensen en organisaties. Belemmerende overtuigingen worden gevonden en opgelost. Dat geeft ruimte voor ontwikkeling.

Trainingen:

Surfen op de golven van je frustraties

Merk je dat zaken je meer moeite kosten dan je verwacht had? Heb je het idee dat het je allemaal overkomt en kun je je hier niet tegen wapenen? Dan kan dat tot frustraties en grote onzekerheid leiden. De hoogste tijd om te leren surfen op de golven van je frustraties!

Werken aan de beste versie van jezelf

Sta jij ’s ochtends al op met een hoofd vol gedachten? Ben jij aan het einde van de werkdag uitgeblust? Wil jij ’s ochtends vol energie de dag beginnen en de beste versie van jezelf zijn? En aan het eind van de werkdag nog net zoveel energie over hebben? In deze training leer je welke simpele stappen je dagelijks kunt zetten om te werken aan veerkracht. Je leert hoe je je eigen batterij kunt opladen en hoe om te gaan en te herstellen van lastige en uitdagende situaties. 

Verbindend controleren en adviseren

Het doel is om op een overzichtelijke manier de bouwstenen te geven die als fundament kunnen dienen onder een ‘emotioneel intelligente’ audit, controle, advies en bijsturing. Met ‘emotioneel intelligent’ bedoelen we dat degene die bijstuurt of controleert, kan invoelen wat een ander voelt. Een empathische controleur die de flexibiliteit heeft om die empathie te volgen en zich te laten leiden in de richting die hij als doel gesteld heeft. Het gaat om het afstemmen op de ander, in contact zijn en blijven met die ander. Daarbij wordt over en weer informatie gegeven. Verbetering van het individu, de groep, van de kwaliteit van de dienstverlening en van de organisatie is dan het gevolg.

Soft controls voorbij

Bij veel organisaties is de beheerstechnische en organisatorische kant grotendeels op orde, maar hoe zit het met de mensen zelf binnen de organisatie? Wat is de balans tussen hard controls en soft controls?
Soft Controls zijn voor veel professionals lastig, omdat ze op het eerste gezicht weinig concreet en meetbaar zijn. Deze training leert de deelnemers voorbij het meetbare en zichtbare te kijken.

Scrum master

Als Scrum Master speel je essentiële rollen binnen en buiten je team. Je bent een organisator, facilitator, coach, adviseur, wat maakt dat je op den duur expert wordt op het verantwoordelijkheden en taken van de Scrum Master.  Ook leer je effectief meetings begeleiden, workshops voor te bereiden en te faciliteren en je maakt kennis met verschillende coachtechnieken om individuen en teams stappen te laten zetten.

Weet jij al wat je wilt worden?

Piloot, brandweerman of verpleegkundige? Als kind weet je vaak maar al te goed wat je zou willen worden. Maar als je ouder wordt, is het vaak niet altijd zo duidelijk meer. En zeker niet als de context ineens drastisch gaat veranderen je op zoek wilt of moet naar de volgende stap in je loopbaan.

Het doel van de training is om je een stap verder te helpen in je eigen ontwikkeling. We nemen je mee en geven je het comfort waardoor je met overtuiging de volgende stap in je loopbaan kunt zetten.

Millennials

Kijk jij over 20 jaar terug op je leven met de gedachte: “Hoe ben ik hier toch terecht gekomen?” Overkomt het jezelf of pak je zelf de regie? Zelf regie over jouw leven kunnen nemen is doel 1 van deze training. Daarnaast helpen de trainingen je om het beste uit jezelf te halen.

De volgende stap

Een volgende stap zetten. Verandering van werk, weg van het vertrouwde. Daar heb je soms een steuntje in de rug bij nodig, of een duwtje in de goede richting. Voor de een is het een andere baan die je leuk lijkt (binnen het eigen bedrijf of daarbuiten). Voor de ander is het helaas misschien een gedwongen afscheid. Wat de reden ook is, wij gaan je helpen om die volgende stap succesvol te maken. Tijdens een tweedaagse workshop bieden we je handvatten om onzekerheden te overwinnen en geven we antwoorden op de vragen die je hebt. Er is tenslotte veel veranderd sinds de laatste keer dat je solliciteerde. Wij zorgen dat je er klaar voor bent.

NL leert door

De overheid biedt speciaal voor jou een gesubsidieerde regeling aan om je klaar te stomen voor de banen van de toekomst. 2Learn&More kan jou ontwikkelen door je actief te begeleiden, coachen en op te leiden met als doel om je kansen op de banenmarkt te vergroten. Ook als je al actief bezig bent op de arbeidsmarkt, naar andere banen kijkt of zoekt, en klaar bent voor de volgende stap. Wij kunnen je helpen om beter te begrijpen waar jouw persoonlijke kansen liggen voor de toekomst.