Samenwerken over de grenzen van eigen team en organisatie heen

De opdracht

Aansturen en coachen van 20 professionals die zich bezig houden met business- en systeemontwikkeling en ieder op zijn/haar eigen gebied. Een visie ontwikkelen op hoe en waarop focussen en dit ook daadwerkelijk in praktijk brengen. Sturen op overeenkomsten in het werk met respect voor de verschillen.

Mijn aanpak

Samenwerken over de grenzen van het eigen team en de organisatie heen. Door:

  1. Teambuilding van (inhoudelijke) professionaliteit en deskundigheid en deze faciliteren.
  2. Zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid creëren in het team.

Het resultaat

Resultaat is gescheiden maar toch verbonden teams (Business Development en EcoSysteemontwikkeling) waarvan de leden de teamwaarde herkennen en waarderen.

In een veelomvattende en ongrijpbare wereld van Ecosystemen resultaat halen door focus te creëren en stap-voor-stap-principe in te voeren langs de PDCA-cyclus (Demmingcircle)

← Bekijk alle cases

Caspar Looijaard

Kwartiermaker, Programmadirecteur, Manager

Meer over Caspar

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)