Procesoptimalisatie en herinrichting teams

De opdracht:

  • Aansturen team administratieve medewerkers Bijzonder Beheer Incasso
  • Aansturen van projecten 
  • Begeleiden/coachen junior teamleiders
  • Stimuleren van groei binnen de teams richting zelfsturende eenheden
  • Verbetervoorstellen proces genereren
  • Coördineren werving en opleiding voor opschaling door Covid-19
  • Opstarten flexibele pool medewerkers voor opvang van verhoogd aanbod

Mijn aanpak

Mijn overtuiging is dat het kennen van de waarde die je toe voegt een voorwaarde is om tot een duurzame verandering te komen. Alle keuzes die je maakt staan vervolgens in die context. Dat geldt voor ieder individu en ieder team. Dat is voor mij het startpunt van de opdracht. Zo ook bij Bijzonder Beheer.

Door de aandacht voor de toegevoegde waarde van de diverse teams ontstond een stimulans die leidde tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gestelde doelen. Hierdoor ontstond focus en werden er keuzes gemaakt zodat er capaciteit vrij kwam voor kennisontwikkeling, scherpe proces- en werkwijzebeschrijving en het ontdekken van elkaars talenten. Er staan nu professionele teams die energie uitstralen, samen met veel plezier hun resultaten halen en vieren.

Door over de grenzen van teams heen te kijken, zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan die aansluiten bij de klantreis. Dossiers die al jaren stil lagen zijn opgepakt en behandeld. Werkachterstanden zijn weg en medewerkers zitten in hun Flow. Gemaakte team- en afdelingsdoelen worden gehaald en de normen worden steeds opnieuw ter discussie gesteld.

Mijn overtuiging heb ik doorgetrokken in het wervingsproject. Binnen het opleidingstraject is naast de inhoud ook aandacht voor de waarde van Bijzonder Beheer en de rol van de medewerker. Nieuwe medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun groei. Als handvat is voor hen een studiewijzer op maat. Aan de hand hiervan kunnen zij hun voortgang volgen, hun talenten ontdekken en de juiste hulpvragen stellen.

&More factor

Door optimale samenwerking zijn teams in staat om zelfstandig te kunnen functioneren. Ieder talent wordt benut binnen de teams en dragen bij aan het gezamenlijke resultaat.

← Bekijk alle cases

Kristel Michels

Coach, Teammanager, Manager

Meer over Kristel

Rabobank