Kwartiermaker oprichting Keurmerkstichting Dierkeur

Door 5 partijen in het veld van de dierenwelzijn (Min van EZ en V&J, de KNMVD, de DB en de FDN) is een aantal jaren geleden een convenant ondertekend om gezamenlijk kwaliteits- en welzijnscriteria te formuleren en te implementeren voor de dierenambulances in Nederland. Deze sector onderscheid zich vooral door heel erg gepassioneerde en gedreven vrijwilligers, waarbij de verschillen in kwaliteit en deskundigheid erg groot zijn. Te groot naar mening van zowel de overheid alsook de overige betrokken convenantpartners.

Dierenwelzijn naar hoger niveau

Om dit kwaliteitsniveau en de mate van professionaliteit van de hele branche te vergroten is er een keurmerk met duidelijke en toetsbare criteria ontwikkeld, een keurmerkorganisatie opgezet, inclusief bestuur en secretariaat. Vervolgens is er een traject van jaarlijkse keuringen en verbetermaatregelen ingevoerd.

Als eerste concrete activiteiten als kwartiermaker waren:

• het opstellen en uitwerken van inspectieprotocollen en criteria,
• de oprichting van een stichting en stichtingsbestuur,
• het zorgdragen voor de financiën en een meerjarige begroting, inclusief een rendabele kostenverrekening en tariefstructuur,
• en de werving van secretariaatsmedewerkers en inspectievrijwilligers.

Na het eerste jaar zijn de eerste toegekende keurmerken door de Staatsecretaris van EZ uitgereikt aan de organisaties die de inspecties met goed gevolg hebben doorstaan.

Naast de keurmerken was er bijkomstig, maar niet onverwacht, effect dat veel ambulance-organisaties hun ervaringen en specifieke deskundigheid met elkaar zijn gaan delen. Op deze wijze is ook bijgedragen aan de deskundigheidsbevordering van de branche.

Na een korte periode als interim-bestuurder is uiteindelijk een volledig autonome en operationele organisatie overgedragen aan het definitieve stichtingsbestuur.

← Bekijk alle cases

Convenant Dierkeur: Ministeries EZ, V&J en KNMVD, DB en FDN