Implementeren nieuwe CAO

De opdracht

Implementatie van (de veranderingen t.g.v.) de nieuwe cao welzijn & maatschappelijke dienstverlening.

De situatie, aanpak en resultaat

Op 1 januari 2015 hebben werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Deze cao legt een sterke nadruk op duurzame inzetbaarheid en biedt kaders voor werkgevers en werknemers om op maat afspraken over inzetbaarheid en ontwikkeling te maken. De cao bevat een aantal ingrijpende veranderingen, zoals een Loopbaanbudget en een Individueel Keuze budget voor werknemers. Binnen dit programma zijn genoemde veranderingen in 2015 en 2016 ingevoerd in de gehele sector.

In het programma waren alle belangrijke stakeholders vertegenwoordigd. D.w.z. werkgevers, werknemers, sociale partners, pensioenfonds en de dienstverleners op het gebied van salaris en HR en financiële administratie.

Er is een intensieve communicatie & voorlichtingscampagne opgezet en uitgevoerd richting de stakeholders. De leveranciers van salarissoftware werden vanuit het programma aangestuurd en hebben de salaris-technische veranderingen op tijd doorgevoerd. Er is zeer intensief afgestemd met het veld, d.w.z. werkgevers, werknemers, P&O-ers, OR-leden, salarisadministrateurs en werknemers zowel voor, tijdens als na de invoeringsdatum.

De daarbij geconstateerde belangrijkste knelpunten zijn geadresseerd, zoveel mogelijk opgelost en teruggekoppeld aan het veld.

← Bekijk alle cases

Paul-Peter Lambooij

Projectmanager, Programmamanager, Implementatiemanager

Meer over Paul-Peter

FCB - Monique van Gerwen