Gebiedsontwikkeling zonder ingrijpen in de bebouwde omgeving

Programmamanager en projectmanager van drie politiek gevoelige en complexe ontwikkelopgaven.

Inhoudelijk hield mijn rol in:

  • Gebiedsontwikkeling van het museale Hofkwartier (woningbouw, algemene voorzieningen en museum),
  • Herinrichting Stationsgebied (In de uitvoering het project daadwerkelijk realiseren, herstellen relatie met stakeholders, grootschalige verkeersafwikkeling icm evenementen),
  • Energiehuis (van plan naar aanbesteden, afstemming totale podiumaanbod, horecavoorziening, exploitatie, woningbouw binnen totale programma Haven, verkeer en relatie stakeholders herstellen),
  • Afstemmen van rollen rondom opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap en afstemmen van bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden,
  • Waaier van projecten van planvorming tot uitvoering. Tevens ontwikkelen visie op ruimtelijke plannen en procesgang en verbeteren ruimtelijke kwaliteit.

Geen steen aangeraakt

Het leukste onderdeel was het vormgeven aan gebiedsontwikkeling rond het museale Hofkwartier op basis van een doorlopend proces, waarbij er uiteindelijk geen steen is aangeraakt. De kern lag in het ontwikkelen van een visie op het gebied en de samenwerking van alle stakeholders die zich gezamenlijk achter de Agenda van de Stad schaarden. We zijn gestart met het samenstellen van een programmaraad. De programmaraad bestond uit professionals die de stakeholders representeerden. Gezamenlijk is de kernkwaliteit van het gebied vastgesteld en de bijbehorende uitgangspunten.

Van nu naar goed, van goed naar beter en van beter naar best.

Door vervolgens te brainstormen over de thema’s van het gebied zijn jaarlijkse terugkerende evenementen ontwikkeld. In het Hofkwartier is in 1572 de Staten Generaal de Nederlanden opgericht door Willem van Oranje die er destijds woonde. Maar ook de synode van 1616, waarbij de statenbijbel is vastgesteld, is van belangrijke historische waarde voor de geschiedenis van Nederland.

Zingeving voor het gebied

Deze “zingeving” werd leidend voor het gebied. En jaarlijks terugkerende evenementen werden vastgelegd in een Agenda van de Stad, die door alle stakeholders werd omarmd.

Dit heeft tien jaar na vaststellen van de Agenda geleid tot een zeer actieve gemeenschap, die juist door de activiteiten ook eigen identiteit heeft ontwikkeld.

← Bekijk alle cases

Ron Jalving

Programmamanager, Projectmanager

Meer over Ron

Gemeente Dordrecht