Een coöperatief initiatief

De vraag

Hoe kunnen meer mensen (de kans krijgen om) opgeleid worden tot verkeersvlieger? Belangrijk te weten dat de opleiding tot verkeersvlieger een persoonlijke investering vraagt van ongeveer € 100.000,-. Hier is geen andere financieringsbron voor te vinden (zoals DUO of bank).

Mijn aanpak

De vraag in een bredere context geplaatst en oplossingsrichtingen uit andere branches geïntroduceerd. Innoveren op samenwerken.

Het antwoord

Snelle vertaalslag gemaakt van een vraag van studenten en een opleidingsinstituut naar een samenwerkingsvraagstuk in de keten (van student tot en met luchtvaartmaatschappij).

De oplossingsrichtingen en voorstellen zijn verder uitgewerkt en blijven zich ontwikkelen, ik blijf hierbij actief betrokken.

← Bekijk alle cases

Caspar Looijaard

Kwartiermaker, Programmadirecteur, Manager

Meer over Caspar

Ondernemerschap op basis van een vraag in de markt