Duurzaam ondernemen in de chemie

In de publieke opinie is de chemie een vervuilende industrie, die veel schade veroorzaakt. Dat het een van de belangrijkste industrieën is op wereldschaal wordt voor het gemak wel eens vergeten. Dit maakt dat de verantwoordelijkheid gevoeld wordt binnen alle organisaties werkzaam in de chemie om zuinig om te gaan met ons erfgoed. Maar hoe doe je dat als je jarenlang als bedrijf een focus hebt gehad op kwaliteit, veiligheid en snelheid?  Hoe voeg je duurzaamheid als kernwaarde toe en hoe dat te verankeren in het DNA van je bedrijf?

Top Down

Walk-the-talk. Als wij als directie niet het initiatief nemen en het goede voorbeeld geven komt er sowieso niets van. Medewerkers “ruiken” dat en het management weet dat. Dus de eerste stap is zorgen dat wij als directie er niet alleen in woord, maar ook mentaal volledig achter staan. Dit ging niet vanzelf, maar na een paar sessies werden we het eens. De nieuwe duurzame inzichten werden omgezet naar beleid met handtekening. Dit is vervolgens breed gedeeld in de organisatie en vertaald naar doelstellingen.

Bottom Up

Om alle medewerkers mee te nemen in de wijziging van de koers hebben we een waaier aan interventies vastgesteld:

 • Informeren van de medewerkers
 • Duurzaamheid is onderdeel van alle reguliere overlegstructuren op alle niveaus in de organisatie.
 • VGM-team opgericht (VGM staat voor Veiligheid, gezondheid en Milieu), taken zijn:
  o Audits uitvoeren
  o Nieuwe risico-analyse waar duurzaamheid centraal staat
  o Onderzoek van incidenten en bijna incidenten
  o Ambassadeurs op het gebied van duurzaamheid
 • Onafhankelijkheid van het VGM team waarborgen
 • VGM team aanvullend trainen en begeleiden

Centraal stond in alle activiteiten en interventies op gebied van duurzaamheid “eigenaarschap”. Dit betekende binnen deze organisatie dat duurzaamheid van iedereen is, simpelweg omdat de wereld van iedereen is. Deze visie vanuit de directie was belangrijk omdat we daarmee daadwerkelijk, in samenhang met alle interventies, de medewerkers konden motiveren om met verbeteringen en ideeën te komen. Zo werden reeds in het eerste jaar de volgende resultaten bereikt:

 • Inzamelsysteem voor koffiebekers naar 100% circulair
 • Afvalscheiding door het gehele bedrijf
 • Elimineren van polystyreen verpakkingsmateriaal en vervangen door duurzaam verpakkingsmateriaal
 • Alle dozen vervangen door dozen gemaakt van 100% gerecycled papier
 • Meer dan 10% bespaard op energie verbruik door simpele ingrepen als plaatsen van tochtschotten

Bovenstaande resultaten werden vooral geboekt doordat de ideeën van onderaf kwamen en de faciliteiten van bovenaf.

Het belonen van ideeën heeft zeer goed gewerkt evenals het vergroten van kennis.

Vind je de zorg voor onze planeet net zo belangrijk als ik, en wil je daar concreet aan bijdragen als bedrijf neem dan contact met me op om te kijken hoe ik je kan helpen.

← Bekijk alle cases

Odyssey