Begeleiding ontwikkeling en implementatie van werken volgens Customer Due Diligence (CDD) principes.

De grootbank kreeg opdracht om ervoor te zorgen dat haar klantbediening volledig aan de wet- en regelgeving CDD voldoet (Zorgplicht).

Plan van Aanpak

Mijn taak was om binnen het programma Zakelijk Advies Verzekeren een aantal deelprojecten Lean en Agile te managen om ervoor te zorgen dat landelijk alle Adviseurs Zakelijk Advies Verzekeren gaan werken volgens de CDD principes. Plan van Aanpak opgesteld voor het ontwikkelen van de “Ken Uw Cliënt” aanpak in samenwerking met Hart Advocaten. Hieruit met een expertgroep een aantal formats gedestilleerd ten behoeve van de nieuwe applicatie die ontwikkeld werd voor de adviseurs. De compliance- en juridische toetsing begeleid.

Daarnaast een opleidingsprogramma ontwikkeld met een aantal managers uit het werkveld. Als voorzitter het Kernteam geleid, en gezorgd voor het aangesloten houden van de stuurgroep. Diverse landelijke informatie- en trainingsrondes georganiseerd en begeleid voor managers en experts.

Door mijn Propaedeuse Nederlands Recht kon ik de juridische aanbevelingen snel vertalen naar de betekenis voor de business.

Succesvol resultaat

Het eindresultaat is een succesvolle implementatie waardoor Zakelijk Adviseurs Verzekeren en hun assistenten ondersteund door een vernieuwde tool werken volgens de CDD principes.

← Bekijk alle cases

Jeannette van Beek

Project- & Interim Manager

Meer over Jeannette

Een van de grootbanken van Nederland