Ben jij klaar voor de arbeidsmarkt van de toekomst?

De arbeidsmarkt verandert. En dat gebeurt in rap tempo. Verschillende ontwikkelingen beïnvloeden fundamenteel de manier waarop we werken en organisaties worstelen met het opnieuw inrichten van hun bedrijf, terwijl de veranderingen hier wel om vragen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de technologie. Hierdoor ontstaan nieuwe functies en het vereist totaal andere functieprofielen en competenties dan we gewend zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de veranderende economie, die steeds flexibeler wordt met minder langdurige samenwerkingen. Hoe gaan jij en jouw organisatie daarmee om?

De invloed van technologie

De invloed van technologie op ons leven is groot en wordt steeds groter. Het is er altijd en overal en het verandert waar we bij staan. Ook op de arbeidsmarkt van de toekomst zal het een steeds grotere rol gaan spelen. Functies worden door technologische ontwikkelingen overbodig, terwijl specialistische functies binnen IT en procesmanagement steeds belangrijker worden. Van ambachten op basis van handwerk naar ambachten op basis van IT-kennis. Dit vereist ook een grote verandering van het (toekomstig) personeel. De vraag naar specialistische kennis neemt toe en veranderingen op dat gebied blijven doorgaan. Om de kennis op peil te brengen en houden gaan opleidingen ‘on the job’ en zelfscholing een steeds belangrijkere rol innemen. De medewerker van de toekomst blijft zijn hele werkende leven gericht op ontwikkeling en bijscholing. Iets waarin zij door de werkgevers goed in gefaciliteerd moeten worden.

Andere vaardigheden en competenties

Een veranderende arbeidsmarkt vereist andere vaardigheden en competenties. Het ligt voor de hand dat dit vooral technologische of IT-vaardigheden betreft. Maar ook sociaal cognitieve en creatieve vaardigheden worden steeds belangrijker. Competenties als overtuigingskracht, emotionele intelligentie, creativiteit en logisch nadenken zullen, veel meer dan nu, een vast onderdeel worden van de kernvaardigheden van medewerkers. Daar waar het CV veel minder bepalend wordt, zal persoonlijkheid de doorslaggevende factor zijn. De zogenoemde ‘soft skills’ worden steeds belangrijker bij het goed kunnen uitoefenen van werk. Opleidingen en diploma’s zijn niet de beste richtlijnen voor het succes van een kandidaat, zijn of haar persoonlijkheid is dat wel.

Flexibiliteit

Naast de technologische veranderingen, die andere vaardigheden en competenties van ons vragen, is er nog een belangrijke component aan het veranderen: de arbeidsrelaties. Waar het in het verleden normaal was om je hele werkende leven bij dezelfde werkgever actief te zijn, is dat in de huidige tijd niet meer het geval. De gemiddelde periode dat een werknemer werkzaam is bij een organisatie is nog maar een paar jaar. En dat zal alleen maar terug gaan lopen. Dit vereist dus een mentaliteitsverandering van zowel werkgever als werknemer. Werkgevers moeten zich voorbereiden op een groter verloop en werknemers moeten accepteren dat ze op latere leeftijd (moeten) blijven werken en zelf verantwoordelijk worden voor het financieren van hun pensioen.

Bovenstaand zijn een aantal factoren van de veranderende arbeidsmarkt weergegeven. Duidelijk is dat de veranderingen een fundamentele mentaliteitsverandering vereisen van zowel werkgever als werknemer. De veranderingen en ontwikkelingen zijn een feit en iedereen moet zorgen dat hij hier voldoende op inspeelt om zijn of haar toekomst te waarborgen.

De professionals van 2C&More helpen graag om u of uw organisatie te begeleiden en te adviseren richting de arbeidsmarkt van de toekomst. En die toekomst is dichterbij dan u denkt.

← Alle blogs