Wet DBA: een bedreiging of kans?

In de afgelopen weken en maanden is er veel geschreven en gesproken over de afschaffing van de VAR en de overgang naar de Wet DBA. Er heerst veel angst en onduidelijkheid over de wet onder zowel zelfstandigen als hun opdrachtgevers. Maar is dat gerechtvaardigd?

Als we het plat slaan is er eigenlijk helemaal niet zo veel veranderd. De verantwoordelijkheden komen anders te liggen. Maar is dat reden voor zoveel ophef? Blijkbaar wel, want een aantal opdrachtgevers heeft inmiddels aangekondigd dat zij niet langer zzp’ers willen inhuren.

Natuurlijk kent iedereen de voorbeelden van de medewerker die op vrijdag nog gewoon in dienst was en na het weekend als zzp’er terugkeerde op de werkvloer. In die gevallen hebben de opdrachtgever en de zzp’er richting de Belastingdienst het een en ander uit te leggen. En kan terecht de vraag gesteld worden of het hier om echte ondernemers gaat. Maar als je als zzp’er onafhankelijk opereert, je eigen beslissingen neemt en niet afhankelijk bent van die éne opdrachtgever, dan kan je met iedere opdrachtgever goede afspraken maken. Toch?

Angst is een slechte raadgever en toch lijkt dit de boventoon te voeren bij opdrachtgevers. In het Burgerlijk wetboek is vastgelegd dat er sprake is van een arbeidsrelatie als:

  • Het gaat om persoonlijke arbeid
  • Er een gezagsverhouding is tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Er een vergoeding plaatsvindt (in welke vorm dan ook)

Weinig zzp’ers zullen de behoefte hebben om een opdracht voor niets te doen. Omdat het meestal ook erg lastig is om zelf een vervanger naar je opdracht te sturen, draait het dus in de meeste gevallen om de gezagsverhouding. En laat dat nou net één groot grijs gebied zijn waar veel opdrachtgevers niet veel trek in hebben. Iedere nuance tussen zwart en wit brengt je als opdrachtnemer bij de vraag: Hoe onafhankelijk ben ik van mijn opdrachtgever?  Als 2C&More vinden wij dit een zeer gezonde ontwikkeling voor de ondernemende zzp’er en een uitgelezen kans om als ondernemer je toegevoegde waarde naar je opdrachtgever te tonen.

En opdrachtgevers? Waar zit jullie bezwaar of angst om een zzp’er in te huren? Is het onwetendheid hoe de DBA er in de praktijk gaat uitzien? Angst dat je bij een controle van de Belastingdienst straks met een naheffing of boete geconfronteerd wordt? Als deze gedachten jullie nu terughoudend maken, dan neemt 2C&More jullie twijfels graag weg. Wij bieden in alle gevallen de beste oplossing!

Wij maken een analyse van de opdracht en bieden naast de juiste kandidaat een overeenkomst op maat aan voor iedere opdracht. Flexibiliteit is onze kracht. Zowel op het gebied van een (arbeids)overeenkomst, als de inzet van de kandidaat met de juiste talenten.

Kortom, angst is je slechtste raadgever. Laat de DBA je niet belemmeren in de groei en ontwikkeling van je onderneming, maar schakel 2C&More in voor de juiste oplossing op maat!       

← Alle blogs