balans hoofd hart lichaam ziel

Ontwikkeling van medewerkers vanuit hoofd, hart, lichaam en ziel

De ontwikkeling van medewerkers komt binnen organisaties steeds meer centraal te staan. Onze partner Bas van Lier is onlangs gestart met de opleiding Human Resource Development (HRD). Een ontwikkeltraject wat haar deelnemers naar ‘the next level’ brengt. Precies in lijn met markttrends, marktontwikkelingen en klantbehoeften op het gebied van HRD. Op basis van de principes van ‘de lerende organisatie’ ondersteunt Bas de klanten van 2C&More (organisaties) om invulling te geven aan de ontwikkelbehoefte van haar medewerkers. Veel organisaties worstelen namelijk met het invullen van het leer- en ontwikkel programma. Aan de hand van het paradigma van de complete mens legt Bas uit waarom de ontwikkeling van medewerkers van onschatbare waarde is voor een organisatie.

Ontwikkeling volgens het paradigma van de complete mens

In het paradigma van de complete mens, zoals Stephen Covey het noemt, treffen we dimensies aan die in alle -oosterse en westerse- filosofieën en religies terugkomen: de fysiek/economische, de mentale, de sociaal-emotionele en de spirituele. De complete mens manifesteert zich op vier corresponderende wijzen:

  • Het hoofd staat voor leren, zich ontwikkelen. Elk mens wil groeien, een ontwikkeling doormaken en heeft wensen, dromen, doelen en plannen.
  • Het hart staat voor passie en uit zich in optimisme, enthousiasme en emotionele verbondenheid. Mensen hebben een relatie met hun werkgever, leidinggevenden en collega’s. Zij willen daarin gerespecteerd en serieus genomen worden.
  • Het lichaam vertegenwoordigt het fysieke. Mensen willen beloond worden voor hun bijdrage en een veilige en comfortabele werkomgeving.
  • De ziel tenslotte is de motor achter zingeving en ertoe doen. Medewerkers willen een zinvolle bijdrage leveren, een bijdrage waar zijzelf achter kunnen staan en waar de organisatie als geheel wat aan heeft.

Het is mij opgevallen dat er veel organisaties zijn die met het invullen van het hierboven beschrevene worstelen. Ze hebben moeite met de transitie naar leer- en ontwikkelorganisatie. Terwijl juist deze transitie essentieel is om de medewerker een structurele bijdrage te laten leveren aan de steeds veranderende marktwensen. Om samen met medewerkers te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie.

Organisaties geven op verschillende manieren invulling aan ontwikkeling

Onlangs had ik een afspraak bij een luchtvaartmaatschappij die in de transitiefase zit om het bovenstaande vorm te geven. Ze geven daarbij de medewerkers alle ruimte en vrijheid om te leren en zich te ontwikkelen, zonder specifieke eisen. Vorige week bij een bank bleek dat deze de ontwikkeling van haar medewerkers juist alleen faciliteert met strikte richtlijnen. Beide organisaties zijn, op verschillende wijze, een nieuwe weg ingeslagen en streven hetzelfde doel na: een leer- en ontwikkelorganisatie waarbij de medewerkers door zich structureel te blijven ontwikkelen makkelijk en snel mee kunnen aan de veranderende doelen die de organisatie stelt. Ik merk dat veel van de klanten van 2C&More er ergens tussenin zitten. Ze willen wel, maar weten niet goed op welke manier. Wat daar vervolgens ook bij opvalt is dat veel organisaties zelf het wiel uit vinden en niet of nauwelijks kijken naar collega organisaties of zelfs organisaties buiten de sector.

Vanuit de nieuwe discipline Human Resource Development verenigen wij de doelen welke de organisatie heeft gesteld met de transitie naar een leer- en ontwikkelorganisatie. Binnen deze organisatie ervaren u en uw medewerkers prikkeling aan hoofd, hart, lichaam en ziel. En u vult het leren en ontwikkelen praktisch en middels doorlopende ontwikkeling structureel in. Waarmee u en uw medewerkers de gewenste substantiële bijdrage leveren aan uw organisatiedoelstellingen vanuit hoofd, hart, lichaam en ziel.

Het continue proces van leren en ontwikkelen van u en uw medewerkers is wellicht voor u een vraag, maar voor ons een expertise. Neem gerust contact met ons op, wij voeden graag uw hoofd, hart, lichaam en ziel.

Bas van Lier
Partner 2C&More

← Alle blogs