Performance partner

Performance partner voor betere bedrijfsresultaten

Organisaties zijn gebaat bij een stabiele basis en focus op hun strategie om goed te kunnen ontwikkelen. Dit maakt dat keuzes gefundeerd worden gemaakt en bijdragen aan een succesvolle toekomst. Voor jouw bedrijf is dat niet anders. Hier besteden management en alle medewerkers tijd aan vanuit hun verschillende rollen. We merken dat bedrijven kansen niet op tijd zien, laat staan verzilveren. In de hectiek van alledag komen ambities en interne afspraken makkelijk in de knel.

Wij bieden ondersteuning voor ontwikkeling die leidt tot groei van winstgevendheid door je op basis van geanalyseerde feiten tot besluiten te laten komen. Door vragen naar de onbekende weg op basis van de realisatie zichtbaar in de cijfers en andere ontwikkelingen binnen jouw bedrijf, bereikt jouw bedrijf zijn doelstellingen en verzilvering van haar groeipotentieel. Door een regelmatige check op de effectiviteit van de werkwijzen kom je tot verbetering van de bedrijfsvoering waardoor kosten worden bespaard.

We doorlopen samen de volgende fases:

  • Inzicht door cijfers, zodat je kunt sturen op basis van feiten,
  • Overzicht door het opstellen van de juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI ‘s), zodat je altijd de status weet van de realisatie van je begroting en effectiviteit van de processen,
  • Uitzicht op het behalen van doelen door bijsturing en het volgen van een efficiënt proces (uitgekristalliseerd in de begroting),
  • Verzilveren van de kansen.

Je accountant geeft je inzicht in wat dit cijfermatig betekent. Wij als jouw Performance Partner zorgen ervoor dat de kansen die er zijn concreet worden door vertaald naar wat dat betekent voor je organisatiestructuur, processen, rapportages en de kosten- en opbrengsten.

Hoe kom je snel en flexibel aan de juiste Performance Partner zonder dat je deze in dienst hoeft te nemen? Kies voor ons Performance partner abonnement!