Is de manager verleden tijd?

In een wereld waarin gedecentraliseerde autonome organisaties meer gewoonte dan uitzondering worden, lijkt er geen plek meer voor managers. Anno 2020 blijkt de uitwerking van de managementrol eerder een frustrerende en afremmende werking te hebben dan een rol die bijdraagt aan het resultaat.

Liggen er nog ergens kansen voor de huidige managers? 

In de nieuwe werkelijkheid is er behoefte aan een dienstverlener pur sang in een rol die we het best kunnen duiden als mentor. Maar dan niet in de betekenis van ouder, wijzer en ervaren persoon maar iemand die zijn talenten puur inzet om teamleden en het team optimaal te laten ontwikkelen en renderen. Een persoon die niet beoordeelt en veroordeelt, maar iemand die van een coachende rol een team(lid) naar een aansprekend resultaat helpt. De mentor staat logischerwijs op het podium niet voorop als de prijzen uitgereikt worden. De mentor staat ergens rechts achteraan en geniet van het succes van anderen. De toekomstig mentor herkent zich als iemand die meer geniet van een cadeau geven, dan een cadeau krijgen.

Bij het einde van een tijdperk hoort ook tegenwerping. 

Een veel gehoorde reactie van managers is: Voor mij geldt dit niet, want ik ben een faciliterend leidinggevende.Of ik ben een dienend leider, voor mij wijzigt er niets. Tja, dat zou betekenen dat in een wereld waar alles wijzigt, alleen de rol van de manager onveranderd blijft. Natuurlijk is de snelheid van de ontwikkeling per bedrijf anders. Dat laat onverlet dat de beweging ingezet is en het velen zal beïnvloeden. 

Mogelijk is het veel interessanter voor je om te beoordelen of een transitie naar een mentorrol binnen jouw bereik ligt. De status die bij jouw managementrol hoorde en het gedrag dat in die rol van jou verwacht werd loslaten, zijn een mooie eerste stap voor velen. Wil je daarover eens sparren? Of ben je bestuurder en wil jij jouw managers helpen in deze transitiefase? Bel of mail met Walter Pelgrims,walter@2cmore.com I 06 – 83 55 44 22

Chief Happy Officers of leiderschap?

Chief Happy Officers of leiderschap?

Door Vivienne Boels

Al gelezen over Çhief Happy Officers (CHO) op de werkvloer? Of ‘Sparkle managers’, die het geluk van de werknemer moeten bevorderen? Een trend die al enige jaren geleden in de VS schijnt te zijn ontstaan. Met een sterk stijgend aantal burn-outs en de toenemende behoefte van werknemers aan betrokkenheid en meer eigen inbreng, lijkt dit misschien een aantrekkelijk idee. Zeker in een omgeving waar de marktvraag en concurrentie constant verandert en een permanente aanpassing vraagt van organisaties. Als (interim) manager en projectleider, ben ik geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp en heb ik mij er enigszins in verdiept. Ik denk namelijk dat de oplossing veel meer in leiderschap ligt, dan in het aanstellen van een trendy CHO.

Om op langere termijn aan de klantbehoefte te voldoen, moet een bedrijf nu eenmaal positieve resultaten behalen. Hoeveel een organisatie ook investeert in goede interne systemen en procedures, het blijft mensenwerk. Managers weten al lang dat een professional die goed in zijn vel zit, veel productiever en innovatiever is. Daarnaast is het aanzienlijk efficiënter om goede vaste collega’s vast te houden dan om telkens nieuwe in te werken als anderen vertrekken. Wanneer zit iemand goed in zijn vel? Werk is tegenwoordig een belangrijk onderdeel geworden van onze identiteit. Daar ligt precies het aanknopingspunt.

Drijfveren komen rechtstreeks voort uit onze persoonlijke identiteit. Ze zijn gekoppeld aan wat we ‘zinvol’ of ‘niet zinvol’ vinden, uitermate belangrijk voor iemands werk. Zij motiveren ons tot handelen, tot actie te komen, en geven ons uiteindelijk een tevreden, goed gevoel. Bij de één zijn de persoonlijke drijfveren sterker ontwikkeld dan bij een ander, waardoor die persoon sterker stuurt, bewust of onbewust, op zijn eigen tevredenheid. Hier ligt, naar mijn mening, ook zeker een relatie met het toenemend aantal burn-outs. Wie meer en vooral ook verschillende drijfveren heeft, schijnt zich sneller en vaker gelukkiger te voelen dan iemand met maar één of twee drijfveren. De manager die zijn professionals kan leiden en motiveren op hun persoonlijke drijfveren, heeft dus meer tevreden en betrokken medewerkers.

Mijn belangrijkste persoonlijke drijfveren zijn dat ik altijd het verschil wil maken vanuit mijn eigen authenticiteit en het pretig vind om met anderen samen te werken. Daarnaast daag ik graag anderen uit om het beste in zichzelf naar boven te halen. Hierdoor wil ik telkens opnieuw goede eindresultaten behalen in veranderprocessen en neem hierin mijn verantwoordelijkheid. Ook heb ik de kennis in huis om professionals te stimuleren tot een goede onderlinge samenwerking, op hoog en laag niveau in de organisatie. Daarvoor creëer ik eerst draagvlak voor noodzakelijke veranderingen, dat uiteindelijk iedereen gaat uitdragen. Precies wat bedrijven nodig hebben in deze tijden van snel veranderende concurrentie en marktvraag.

Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn manier van werken, u kunt mij bereiken via info@2cmore.com of bel naar 06-55824946.

Bevlogenheid

Bevlogenheid te koop!

De functies van Chief Happiness Officer schieten als paddenstoelen uit de grond. Persoonlijk vind ik bevlogenheid zakelijker en leuker klinken dan happiness. Wat voegt bevlogenheid aan directe waarde toe aan uw organisatie? Waarom zou u willen investeren in iets wat niet tastbaar lijkt?

Kunt u moeilijk aan goed personeel komen?

Dan heb ik slecht nieuws…! komende jaren wordt het nog lastiger om goed personeel te vinden. Door het groeiend tekort van arbeidskrachten wordt het werven én het salaris van nieuw personeel steeds moeilijker en duurder.

Het is dus belangrijk om uw eigen (goede) medewerkers te behouden. Volgens het CBS is meer dan 24,1% ontevreden met zijn of haar werk! Werk aan de winkel dus… U heeft hierop gegarandeerd geanticipeerd. Werken deze acties voldoende voor nu én de nabije toekomst? Creëert u geen extra risico’s voor uw organisatie als de economie in een laagconjunctuur komt?

Bevlogenheid

Mijn naam is Arjan Vermeulen. Naast Interim manager en Solver van organisatievraagstukken ben ik gepassioneerd in Bevlogenheid en Empathie. Bevlogenheid klinkt erg soft, vindt u niet? Het gaat echter verder dan het plaatsen van een tafeltennistafel of een massagestoel op de werkplek. En ook meer dan het afvinken van de resultaten uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek…..

Als meedenker in Bevlogenheid help ik in co-creatie medewerkers intrinsiek te binden, uw organisatie effectiever te maken en de bedrijfsrisico’s voor de toekomst te verlagen. Ik richt mij op de werkomgeving van de medewerkers en de bewegingen in én om uw organisatie. Door wetenschappelijke theorieën te gebruiken uit de toegepaste psychologie en sociologie gecombineerd met managementinzichten verhoog ik op een natuurlijke manier de productiesnelheid van uw organisatie. Er ontstaan meer innovaties, uw organisatie handelt effectiever en klantvriendelijker, de organisatie krijgt een lager ziekteverzuim, de medewerkerstevredenheid stijgt, u heeft minder uitstroom van goede medewerkers en u kunt makkelijker nieuwe potentials aantrekken!

Dat klinkt leuk… maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Ik zal u een aantal voorbeelden geven.

Bevlogenheid in de praktijk

In organisaties waar ik kom zie ik de bureaufiets…. Deze zijn vaak aangeschaft om de vitaliteit van medewerkers en het plezier op de werkvloer te verhogen. Hier hebben veel professionals bij stil gestaan voordat deze bureaufietsen aangeschaft zijn….! En zeg nu zelf, op het eerste gezicht lijkt het logisch dat een bureaufiets aan de vitaliteit en het plezier bijdraagt. Bij hoeveel bedrijven worden deze bureaufietsen echt gebruikt…? Ik kan u vertellen, niet veel..

De mens heeft namelijk twee denksystemen. Een snel en een langzaam denksysteem. Het snelle denksysteem zorgt ervoor dat we kunnen overleven en laat ons veelal automatisch handelen en dus minder nadenken. Het langzame denksysteem laat ons o.a. analyseren, rationeel denken en empathisch redeneren.

Het snelle denksysteem wordt geactiveerd door bijvoorbeeld lopen of…. fietsen. Een bureaufiets zorgt er dus voor dat u minder goed kunt analyseren en minder empathisch meedenkt. Ik kan me voorstellen dat u dit niet gelooft als u dit voor de eerste keer leest….! Wat u dan kunt doen is een stukje wandelen en uzelf een moeilijke rekensom laten uitrekenen. Wandelt u dus een stukje en reken (1280/16)*8 uit. U zult merken dat u langzamer gaat lopen of zelfs stil gaat staan. U gaat dan letterlijk van het snelle naar het langzame denksysteem.

De bureaufietsen staan vaak op afdelingen waar rationeel redeneren plaatsvindt of waar veel klantcontact is. Hier werkt het bewegen contraproductief met het werk en worden de bureaufietsen dus niet gebruikt. En gelukkig maar! Anders zou de kwaliteit van het werk er onder lijden! Als meedenker in Bevlogenheid kan ik uw organisatie helpen deze bureaufiets op de juiste werkzaamheden in te zetten.

Ik zal u nog een ander voorbeeld geven. Het tijdstip waarop werkzaamheden plaats vinden is erg belangrijk. In de ochtend zijn wij als mens scherper. Het is wetenschappelijk bewezen dat rechters in de ochtend en net na een pauze minder zware straffen geven. Als u geopereerd wordt kunt u dat dus het beste laten doen in de ochtend.

Er veel meer toepassingen in de werkomgeving mogelijk waardoor de productiviteit,
klantvriendelijkheid, innovatiebereidheid, etc. echt verhoogd worden. Bevlogenheid kan echt waarde toevoegen aan uw bedrijf. Uiteraard vind ik het veel leuker om dat persoonlijk en op maat te bespreken.

Wil u meer weten? Neemt u dan telefonisch contact op met een van onze talentmakelaars Sharon Nuijten op 06-30417773 of Maaike Ligtvoet 06-51208832.

Arjan Vermeulen is Partner bij 2C&More
Beschikbaar als: (Interim) manager en Solver met passie voor Empathie en Bevlogenheid Linkedin

Nederland 2.0
Bij 2C&More gebruiken wij de slogan Nederland 2.0. Wij zien een wereld waarin de mens in het bedrijf centraal staat én maximale resultaten geboekt worden. Daar geloven wij in!

Solving

Heb jij een vraagstuk dat je niet opgelost krijgt? Kom maar op.

 

Stoeien met een schijnbaar onoplosbaar vraagstuk, frustrerend of juist heerlijk?

Vaak worden de meest uitdagende problemen voorgelegd aan teams van specialisten. Wat opvalt is dat die teams heel vaak een homogeen karakter hebben en vanuit de omgeving komen waar het vraagstuk is ontstaan of uit een omgeving die er heel veel op lijkt. Zelfde opleiding, zelfde interesses en overlappende talenten. Vanuit de geleerde discipline wordt een vraagstuk aangevlogen. Veelal met een specifieke aanpak. Dit levert natuurlijk een analyse en een advies op. Dit alles vanuit één specifieke kijk op de zaak.

In de praktijk blijkt vaak dat dit een te beperkte aanpak van een vraagstuk is. Niet in de laatste plaats omdat niet doorgedacht wordt over wat nu werkelijk het vraagstuk is of omdat de talenten ontbreken om zaken buiten de gebaande paden te onderzoeken en op te lossen.

Einstein had er een paar mooie quotes over:

  • ‘If I had an hour to solve a problem I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.’
  • ‘The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill.’
  • ‘Problems cannot be solved with the same mindset that created them.’

 

Wij leren van onszelf en van anderen, dan ontwikkelen we ons immers sneller. Iets wat wij geleerd hebben is dat onze solvingteams zeer divers moeten zijn. Afhankelijk van hetgeen gevraagd wordt bestaat een team uit een selectie van psychologen, bedrijfskundigen, marketeers, it-consultants, kunstenaars, architecten, advocaten, topsporters, artsen, sportcoaches, fiscalisten, designers, enzovoort. Jong, rijp, “iets” daartussenin, vrouwen, mannen. Een zeer divers gezelschap van mensen die elkaar vinden in normen en waarden en passie voor het onderwerp. Eén van de uitgangspunten is dat we het vraagstuk willen oplossen voor een mens of een groep mensen. Iets toevoegen, werkelijk een bijdrage leveren, wat voor een ander betekenen, dat zijn de woorden die hierbij horen.

Wanneer het vraagstuk eenmaal gedeeld is, adopteren wij dat en maken we daar ons vraagstuk van. Problemen waarvoor de meeste mensen weglopen of waar anderen partijen het opgeven? Kom maar door, want dan zijn wij op ons best. Welke uitdagingen hebben wij de afgelopen periode zoal ontrafeld? Vraagstukken op het vlak van organisatievernieuwing, kostenbesparing en procesverbetering komen veel voor. Verder hebben we een nieuw concept rondom de WMO uitgewerkt. Contracten die vanuit de WMO worden aangegaan zijn gebaseerd op High trust, high penalty. Hoe je dit uitgangspunt kunt benutten als een voordeel hebben wij uitgewerkt. Hoe ga je om met de komst van artificial intelligence binnen een klant contactcentrum en wat zijn de gevolgen voor klanten en personeel heeft ook een mooie doordenker opgeleverd. Met vraagstukken over werkelijke duurzaamheid en hoe zorgverzekeraars gezondheidsverzekeraars kunnen worden zijn we nog heerlijk aan het worstelen.

Heb je een voor jou uitdagend vraagstuk? En ben je maar aan het dweilen? Laat ons dan helpen de kraan dicht te draaien. Over de financiële kant hoef je niet in te zitten. Wij leveren de oplossing en jij betaalt als je kunt en wilt. Hoeveel? Dat bepaal jijzelf. Dat is nog zo’n oplossing. Waarom onderhandelen over de prijs en de kans mislopen dat we jou mogen helpen? We willen niet soebatten over de prijs, dat kost tijd en energie die we veel liever besteden aan het bedenken van hoe het beter, mooier, leuker, eerlijker kan. En weet je wat? Tot nu toe is iedereen compleet happy met deze manier van werken. Het kan ook anders, echt waar.

  • icon
Walter Pelgrims

Walter Pelgrims

Founding Partner

Walter Pelgrims
+31 (0)6 83 55 44 22 | walter@2cmore.com
Ik zorg voor stabiliteit en creatieve, vernieuwende ideeën. Ik bedenk graag concepten in de driehoek van People, Planet and Profit. En zorg dan ook voor implementatie. Zowel voor 2C&More zelf, in samenwerking met onze partners, als voor onze klanten biedt dit toegevoegde waarde. Ik ben constant in ontwikkeling en haal het beste uit mijzelf en mijn omgeving. Ik houd van hard werken en veel lol maken. Resultaten boeken is voor mij vanzelfsprekend. Ik denk vaak net even anders dan anderen. Dat levert vaak verrassende en positieve uitkomsten op.

Als interim manager heb ik in de (financiële) dienstverlening ingrijpende veranderingsprocessen geleid. Vaak vanuit een crisissituatie. Waarin de resultaten kwantitatief onvoldoende waren. In uitdagende omgevingen. Mijn persoonlijke, menselijke aanpak leidde in alle gevallen tot realisatie van de gestelde doelen.

Doelgericht leren & ontwikkelen

Doelgericht leren & ontwikkelen

Het laten ontwikkelen van je medewerkers, je team. Direct schieten er vragen door mijn hoofd, wat is de beste weg, wat is het meest efficiënt, effectief en het belangrijkste, dat het vooral leuk is? En heel eerlijk gezegd, dan het liefst dat het mij als leidinggevende weinig tijd kost. Veel leidinggevenden zijn hier zoekende in. Herkenbaar?

Stel je eens voor. Als leidinggevende schets je de contouren, het kader waar je met je medewerkers, je team, naar toe wil. De stip op de horizon.
De medewerker ontdekt daarin zelf zijn eigen leer & ontwikkelbehoefte. Deze kun je als maatwerk, een maatpak, per medewerker invullen. Passend bij zijn of haar individuele wens van leren. Daar hoef je als leidinggevende het wiel niet voor uit te vinden. Maak het leren & ontwikkelen aantrekkelijk, effectief en vooral efficiënt. Het is een vast onderdeel van je functionerings/coachings gesprekken. De medewerker is zelf verantwoordelijk en merkt dat hij/zij de bij hem/haar best passende leer & ontwikkelvorm aangeleverd krijgt. Jij als leidinggevende bespreekt tijdens de functionerings/coachings gesprekken de voortgang. Jouw medewerker neemt daarin het voortouw, waarna jullie het te ontwikkelen ontwikkelpunt kunnen afvinken op basis van de gestelde feitelijke onderbouwde criteria. Of jullie maken samen de eventuele vervolg leer & ontwikkel afspraken. Het verbeteren van de individuele prestaties, leidt tot verbetering van de teamprestaties.

Denk dan aan de resultaten:
• medewerkers groeien in hun functie en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen continue ontwikkeling;
• medewerkers waarover de organisatie twijfelde worden waardevolle krachten vanwege het op maat aanbieden van leer & ontwikkelbehoefte;
• Tevens belangrijk: het geeft de medewerker zelf, evenals jou als leidinggevende, inzicht middels een op feiten gebaseerde onderbouwing, dat een goed gesprek op het eigen functioneren van de medewerker noodzakelijk is;
• Door het op maat leren & ontwikkelen van de medewerker ontwikkeld ook het team, wat weer een ontwikkelbehoefte van het management stimuleert;
• En daarmee ontwikkeld ook de gehele organisatie;
• Resultaat: een lerende organisatie met Continuous Learning & Development.

Wil je eens sparren of van gedachten wisselen hierover? Bel of mail me!

  • icon
Bas van Lier

Bas van Lier

Learning & Development Strateeg

Bas van Lier
+31 (0)6 22 51 12 00 | bas@2cmore.com
Leren & ontwikkelen is mijn passie. Vanuit het trainersvak ben ik op zoek gegaan naar verdieping. Dit heb ik gevonden in een HRD professional opleiding, continuous learning. Thema: Strategisch Leren en ontwikkelen. Resultaat: de Continuous Learning Loop. Van vraaggestuurde leer & ontwikkelbehoefte naar de lerende organisatie waarbij continuous learning & development geadapteerd wordt door de medewerkers. Deze Continuous Learning Loop resulteert in Strategisch Leren & Ontwikkelen: het dagelijks bijdragen aan de realisatie van de strategische doelen. Voor zowel Management als medewerkers en teams, de strategische doelen worden meetbaar dynamisch beïnvloedt alvorens de (markt)ontwikkelingen daarom vragen. Als teamleider heb ik deze Continuous Learning Loop organisatie specifiek ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd. Als consultant heb ik dit ontwikkeld voor Senior Management Teams en voor groteschalige reorganisatie projecten.