Chief Happy Officers of leiderschap?

Chief Happy Officers of leiderschap?

Door Vivienne Boels

Al gelezen over Çhief Happy Officers (CHO) op de werkvloer? Of ‘Sparkle managers’, die het geluk van de werknemer moeten bevorderen? Een trend die al enige jaren geleden in de VS schijnt te zijn ontstaan. Met een sterk stijgend aantal burn-outs en de toenemende behoefte van werknemers aan betrokkenheid en meer eigen inbreng, lijkt dit misschien een aantrekkelijk idee. Zeker in een omgeving waar de marktvraag en concurrentie constant verandert en een permanente aanpassing vraagt van organisaties. Als (interim) manager en projectleider, ben ik geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp en heb ik mij er enigszins in verdiept. Ik denk namelijk dat de oplossing veel meer in leiderschap ligt, dan in het aanstellen van een trendy CHO.

Om op langere termijn aan de klantbehoefte te voldoen, moet een bedrijf nu eenmaal positieve resultaten behalen. Hoeveel een organisatie ook investeert in goede interne systemen en procedures, het blijft mensenwerk. Managers weten al lang dat een professional die goed in zijn vel zit, veel productiever en innovatiever is. Daarnaast is het aanzienlijk efficiënter om goede vaste collega’s vast te houden dan om telkens nieuwe in te werken als anderen vertrekken. Wanneer zit iemand goed in zijn vel? Werk is tegenwoordig een belangrijk onderdeel geworden van onze identiteit. Daar ligt precies het aanknopingspunt.

Drijfveren komen rechtstreeks voort uit onze persoonlijke identiteit. Ze zijn gekoppeld aan wat we ‘zinvol’ of ‘niet zinvol’ vinden, uitermate belangrijk voor iemands werk. Zij motiveren ons tot handelen, tot actie te komen, en geven ons uiteindelijk een tevreden, goed gevoel. Bij de één zijn de persoonlijke drijfveren sterker ontwikkeld dan bij een ander, waardoor die persoon sterker stuurt, bewust of onbewust, op zijn eigen tevredenheid. Hier ligt, naar mijn mening, ook zeker een relatie met het toenemend aantal burn-outs. Wie meer en vooral ook verschillende drijfveren heeft, schijnt zich sneller en vaker gelukkiger te voelen dan iemand met maar één of twee drijfveren. De manager die zijn professionals kan leiden en motiveren op hun persoonlijke drijfveren, heeft dus meer tevreden en betrokken medewerkers.

Mijn belangrijkste persoonlijke drijfveren zijn dat ik altijd het verschil wil maken vanuit mijn eigen authenticiteit en het pretig vind om met anderen samen te werken. Daarnaast daag ik graag anderen uit om het beste in zichzelf naar boven te halen. Hierdoor wil ik telkens opnieuw goede eindresultaten behalen in veranderprocessen en neem hierin mijn verantwoordelijkheid. Ook heb ik de kennis in huis om professionals te stimuleren tot een goede onderlinge samenwerking, op hoog en laag niveau in de organisatie. Daarvoor creëer ik eerst draagvlak voor noodzakelijke veranderingen, dat uiteindelijk iedereen gaat uitdragen. Precies wat bedrijven nodig hebben in deze tijden van snel veranderende concurrentie en marktvraag.

Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn manier van werken, u kunt mij bereiken via info@2cmore.com of bel naar 06-55824946.

About the author: 2C&More